VÄLJ DITT LAND / REGION

Ansell GUARDIAN®

Vår egen tjänst som hjälper företag att välja de rätta skyddslösningarna för att förbättra sin säkerhet, produktivitet och kostnadseffektivitet.
Läs mer

Industriprocesser

LAGERHÅLLNING

Tillämpningar

 • Magasinering av råmaterial
 • Lastning/lossning av lastbilar och fordon
 • Hantering av inkommande gods

Användarbehov

 • Fingerkänsla
 • Nötningshållfasthet
 • Kemikalieresistens och grepp

BEREDNING AV MATERIAL

Tillämpningar

 • Fyllning, blandning och laddning av råmaterial
 • Överföring av vätskor och fasta ämnen
 • Öppning/tömning av pumpar, ventiler eller ledningar

Användarbehov

 • Kemikalieresistens
 • Nötningshållfasthet
 • Fingerkänsla och grepp

PRODUKTION OCH BEARBETNING

Tillämpningar

 • Laddning och tömning av processutrustning
 • Överföring av vätskor och fasta ämnen från kärl och tankar till processutrustning
 • Övervakning av drift

Användarbehov

 • Resistens mot kemikalier och vätskor
 • Grepp
 • Antistatisk

PRODUKTSÄNDNING

Tillämpningar

 • Hantering av utgående varor: burkar, kärl, bulkförpackningar och kartonger
 • Lastning av truckar och fordon
 • Sändning, transport och leverans av produkter

Användarbehov

 • Nötningshållfasthet
 • Fingerkänsla
 • Kemikalieresistens och grepp

LABORATORIER OCH FOU

Tillämpningar

 • Testning
 • Påfyllning och blandning av råmaterial
 • Underhåll

Användarbehov

 • Kemikalieresistens
 • Fingerkänsla
 • Flexibilitet och grepp

REPARATION OCH UNDERHÅLL

Tillämpningar

 • Öppning av smältugnar, tömning av pumpar, ventiler, rörledningar eller krackningsutrustning
 • Rengöring av smältugnar, destillatorer, pumpar, ventiler, rörledningar eller krackningsutrustning

Användarbehov

 • Fingerkänsla och grepp
 • Resistens mot kemikalier och vätskor
 • Nötnings- och skärbeständighet

PLÅTVERKSTAD

Tillämpningar

 • Arbeten med het metall
 • Målning
 • Låssmed

Användarbehov

 • Hög fingerkänsla och flexibilitet
 • Flamskydd
 • Kontaktvärme

UTRYCKNING

Tillämpningar

 • Oväntade läckor, spill eller andra utsläpp

Användarbehov

 • Resistens mot kemikalier och vätskor
 • Rivhållfasthet
 • Antändlighet