VÄLJ DITT LAND / REGION

 • Africa en fr
 • Middle East en
 • Saudi Arabia en
 • South Africa en

Ansell GUARDIAN®

Vår egen tjänst som hjälper företag att välja de rätta skyddslösningarna för att förbättra sin säkerhet, produktivitet och kostnadseffektivitet.
Läs mer

Industriprocesser

VIDAREBEARBETNING

Tillämpningar

 • Skiva/skära/hacka
 • Ånga/steka/ugnssteka
 • Marinering

Användarbehov

 • Skär- och punkteringsskydd
 • Vätskeskydd
 • Termiskt skydd (kyla och värme)

KYLRUM

Tillämpningar

 • Lagring av förpackat kött
 • Lagring av flaskor och burkar
 • Lagring av råmaterial

Användarbehov

 • Köldskydd

SANERING OCH UNDERHÅLL

Tillämpningar

 • Lagring/transport
 • Underhåll/reparation av utrustning
 • Desinfektion/sanering av anläggning

Användarbehov

 • Skär- och punkteringsskydd
 • Kemikalier