VÄLJ DITT LAND / REGION

Ansell GUARDIAN®

Vår egen tjänst som hjälper företag att välja de rätta skyddslösningarna för att förbättra sin säkerhet, produktivitet och kostnadseffektivitet.
Läs mer

Industriprocesser

INFRASTRUKTURBYGGNAD

Tillämpningar

  • Signalering/positionering
  • Användning av tunga maskiner
  • Hantering av rör

Användarbehov

  • Nötningshållfasthet
  • Fingerkänsla
  • Komfort

UTVINNING OCH PROSPEKTERING

Tillämpningar

  • Borrning och sprängning
  • Hydraulisk uppställning och testning
  • Lastning och uppfordring

Användarbehov

  • Fingerkänsla och grepp
  • Komfort
  • Hög synlighet

KROSSNING

Tillämpningar

  • Krossning och lossning av malm
  • Primär slipning
  • Kontroll av primärprodukt

Användarbehov

  • Förbättrat våt-/oljegrepp
  • Kemisk resistens mot stänk
  • Komfort för heta miljöer

TVÄTT OCH FÖRBEREDELSE

Tillämpningar

  • Koncentrering, blandning och pelletering
  • Användning av bindemedel
  • Rengöring av utrustning

Användarbehov

  • Hållbarhet
  • Skärmotstånd
  • Förbättrat kemikalieskydd

TRANSPORT OCH LOGISTIK

Tillämpningar

  • Reparation av hydraulutrustning
  • Produktinspektion
  • Frakt och lastning av produkt

Användarbehov

  • Olje- och våtgrepp
  • Kemisk resistens mot stänk
  • Skärmotstånd

SERVICE/UNDERHÅLL

Tillämpningar

  • Fordonsunderhåll
  • Underhåll av transportör och långvägg
  • Tankning av olja, vätska och diesel

Användarbehov

  • Skärmotstånd
  • Hållbarhet
  • Fingerkänsla, taktilitet

RÄDDNING OCH UTRYCKNING

Tillämpningar

  • Brandsläckning
  • Räddning/uttagning från slutna utrymmen
  • Grundläggande första hjälpen

Användarbehov

  • Kemikalier
  • Skydd mot flammor och gnistor