VÄLJ DITT LAND / REGION

AnsellGUARDIAN®

Individuellt anpassade riskanalyser leder till minskad skadefrekvens, lägre kostnader för personlig skyddsutrustning, förbättrad efterlevnad samt en mindre komplex PPE-produktportfölj.
Learn More

Industriprocesser

INFRASTRUKTURBYGGNAD

Tillämpningar

 • Signalering/positionering
 • Användning av tunga maskiner
 • Hantering av rör

Användarbehov

 • Nötningshållfasthet
 • Fingerkänsla
 • Komfort

UTVINNING OCH PROSPEKTERING

Tillämpningar

 • Borrning och sprängning
 • Hydraulisk uppställning och testning
 • Lastning och uppfordring

Användarbehov

 • Fingerkänsla och grepp
 • Komfort
 • Hög synlighet

KROSSNING

Tillämpningar

 • Krossning och lossning av malm
 • Primär slipning
 • Kontroll av primärprodukt

Användarbehov

 • Förbättrat våt-/oljegrepp
 • Kemisk resistens mot stänk
 • Komfort för heta miljöer

TVÄTT OCH FÖRBEREDELSE

Tillämpningar

 • Koncentrering, blandning och pelletering
 • Användning av bindemedel
 • Rengöring av utrustning

Användarbehov

 • Hållbarhet
 • Skärmotstånd
 • Förbättrat kemikalieskydd

TRANSPORT OCH LOGISTIK

Tillämpningar

 • Reparation av hydraulutrustning
 • Produktinspektion
 • Frakt och lastning av produkt

Användarbehov

 • Olje- och våtgrepp
 • Kemisk resistens mot stänk
 • Skärmotstånd

SERVICE/UNDERHÅLL

Tillämpningar

 • Fordonsunderhåll
 • Underhåll av transportör och långvägg
 • Tankning av olja, vätska och diesel

Användarbehov

 • Skärmotstånd
 • Hållbarhet
 • Fingerkänsla, taktilitet