VÄLJ DITT LAND / REGION

AnsellGUARDIAN®

Individuellt anpassade riskanalyser leder till minskad skadefrekvens, lägre kostnader för personlig skyddsutrustning, förbättrad efterlevnad samt en mindre komplex PPE-produktportfölj.
Learn More

Industriprocesser

BORRNING

Tillämpningar

 • Inkoppling och lossning av borrsträngsdelar
 • Kedjning av rör
 • Installation och nedmontering av riggar

Användarbehov

 • Stötskydd
 • Oljeskydd
 • Hantering av tunga verktyg

VAJERTJÄNSTER

Tillämpningar

 • Hopsättning och isärtagning av verktyg
 • Körning av verktyg i borrhål
 • Hantering av sprängämnen

Användarbehov

 • Skärmotstånd
 • Stötskydd
 • Flexibilitet och grepp

HÖLJEN

Tillämpningar

 • Montering och demontering av stora rör
 • Inkoppling och lossning av borrsträngsdelar
 • Avlastning och stapling av rör

Användarbehov

 • Stötskydd
 • Nötningshållfasthet
 • Komfort

RÖR PÅ SPOLAR

Tillämpningar

 • Förberedelse av plats/uppställning och demontering av linborrverktygssats
 • Uppställning av tryckgrenrör och slanginjektorhuvud
 • Allmänt pumparbete

Användarbehov

 • Nötningshållfasthet
 • Oljeskydd
 • Komfort

TRYCKPUMPNING

Tillämpningar

 • Förberedelse av plats/lossning av rörledningar och ventiler
 • Hantering av järn/riggarbete
 • Hantering av verktyg

Användarbehov

 • Kemikalieresistens
 • Nötningshållfasthet
 • Flexibilitet och grepp

PRODUKTIONSTJÄNSTER

Tillämpningar

 • Miljörening och sanering
 • Hantering av järn
 • Underhåll och reparationer av ventiler och ledningar

Användarbehov

 • Torr- våt- eller oljegrepp
 • Vätskebarriär
 • Hög synlighet

VERKSTADS- OCH LABORATORIEARBETE

Tillämpningar

 • Montering och slutförande vid borrning
 • Hantering av tandad metall
 • Blandning eller laddning av kemikalier

Användarbehov

 • Kemikalieresistens
 • Fingerkänsla
 • Flexibilitet och grepp

INFRASTRUKTURBYGGNAD

Tillämpningar

 • Drift av tunga maskiner
 • Utrustningsunderhåll
 • Hantering och installation av rör

Användarbehov

 • Torr- och våtgrepp
 • Komfort och fingerkänsla
 • Skärmotstånd