VÄLJ DITT LAND / REGION

AnsellGUARDIAN®

Individuellt anpassade riskanalyser leder till minskad skadefrekvens, lägre kostnader för personlig skyddsutrustning, förbättrad efterlevnad samt en mindre komplex PPE-produktportfölj.
Learn More

Industriprocesser

LAGER OCH FRAKT

Tillämpningar

 • Köra gaffeltruckar
 • Lastning/lossning av lastbilar och fordon
 • Hantering av inkommande/utgående varor

Användarbehov

 • Medelhögt till högt nötningsskydd
 • Hög fingerkänsla och flexibilitet
 • Oljeavvisande och oljegrepp

LAGRINGSTJÄNSTER

Tillämpningar

 • Hantering av bagage
 • Köra gaffeltruckar
 • Hantering av pallar

Användarbehov

 • Medelhögt till högt nötningsskydd
 • Hög synlighet
 • Våtgrepp

MEKANISKT UNDERHÅLL

Tillämpningar

 • Montering och demontering av utrustning
 • Reparation och underhåll av utrustning
 • Reparation och byte av nätverksutrustning

Användarbehov

 • Nötnings-, skär- och punkteringsmotstånd
 • Fingerkänsla, taktilitet
 • Oljeavvisande och oljegrepp

KEMISKT UNDERHÅLL

Tillämpningar

 • Rengöring av karossdelar
 • Hantering av smörjmedel och rengöringsmedel
 • Målning och reparation

Användarbehov

 • Kemikalier
 • Grepp i både torra och oljiga miljöer
 • Lätt till medelhögt mekaniskt skydd

TANKNING

Tillämpningar

 • Tankning av flygplan och fordon
 • Omtappning av tankar
 • Inspektion och reparation

Användarbehov

 • Kemikalieresistens och grepp
 • Fingerkänsla, taktilitet
 • Termiskt skydd