VÄLJ DITT LAND / REGION

Veterinärmedicin: rätt handske för rätt uppgift

Veterinärmedicin innefattar komplicerade ingrepp och förfaranden som kräver bred medicinsk expertis. Arbetsmiljöriskerna på en veterinärpraktik är bland annat av fysisk, kemisk och biologisk art.

Veterinärer och djursjukvårdare löper större risk att skadas av följande orsaker:

  • De handskas ofta med stora och svårhanterliga djur, vilket till exempel kan resultera i bett, rivsår och sparkar när djuren ska transporteras och vändas .

  • De exponeras för skadliga kemikalier och ämnen som formaldehyd, narkosmedel, bekämpningsmedel, allergener och cytostatika.

  • Djur kan överföra zoonotiska infektioner (zoonoser) till människor. Det gör att biologiska risker är särskilt viktiga, främst eftersom zoonoser kan vara mycket smittsamma och dödliga till sin natur.

Användning av personlig skyddsutrustning (PPE), adekvat kunskap om arbetsrelaterade och smittsamma sjukdomar, vaccination, korrekt handhygien och en ren miljö är alla faktorer som skyddar mot många fysiska, kemiska och biologiska faror.

Hitta lösningar för att skydda personal, djur och djurägare

MicrosoftTeams-image (21).png

 

SAMMANFATTANDE APPLIKATIONSGUIDE FÖR

STERILA HANDSKAR

      

OSTERILA HANDSKAR

För att se hela produktportföljen med operationshandskar:

bb792be5-71f8-4abb-ae85-44466260d013.jpg

      

För att se hela produktportföljen med undersökningshandskar:

bb792be5-71f8-4abb-ae85-44466260d013.jpg


REFERENSER
Animal Health Products. www.ansell.com. Läst 8 november 2022. https://www.ansell.com/gb/en/medical/professions/animal-health/products?filter=ProductType.eq.surgical+gloves&page=1&page_size=10&sort=IsBestSeller&sort_type=desc
Animal Health Products. www.ansell.com. Läst 8 november 2022. https://www.ansell.com/gb/en/medical/professions/animal-health/products?filter=ProductType.eq.medical+exam+gloves&page=1&page_size=10&sort=IsBestSeller&sort_type=desc