VÄLJ DITT LAND / REGION

Author headshot ansell
Ansell Ltd. april 08, 2024

Ansell tillkännager ingående av förvärvsavtal med KCPPE

8 april 2024 – Ansell meddelade idag att man har ingått ett bindande avtal om att förvärva 100 % av tillgångarna som utgör Kimberly-Clarks verksamhet för personlig skyddsutrustning (KCPPE) för 640 miljoner USD.

Förvärvet förväntas slutföras i september 2024, under förutsättning att antitrustgodkännande har uppnåtts och andra sedvanliga villkor för slutförandet är uppfyllda.

VD och koncernchef Neil Salmon kommenterade förvärvet:

”Under många år har vi betraktat en sammanslagning med KCPPE som en av våra mest attraktiva förvärvsmöjligheter, och jag är glad över att vi nu har kommit överens med Kimberly-Clark om att den optimala vägen framåt för denna verksamhet är under Ansells ägande.

Med detta förvärv ökar vi vår försäljning av specialprodukter avsedda för renrumstillämpningar tillhörande Life Sciences SBU, samtidigt som vi breddar vår portfölj av produkter som säljs i vetenskapliga segment som innefattar tillverkning av läkemedel, medicintekniska produkter och halvledare samt laboratorier för akademisk och industriell forskning.

Varumärkena KimtechTM och KleenGuardTM som vi förvärvar samt KCPPE:s erfarna affärsteam som står bakom dem har ett högt anseende gällande kvalitet och innovation som byggts upp under många år som branschledare. Dessa är till stor del samma egenskaper som Ansell har, men KCPPE har särskilda styrkor i fråga om produktportfölj, geografisk position och hållbarhetsdifferentiering som på ett meningsfullt sätt kommer att förbättra Ansells övergripande marknadsposition och kunddifferentiering.

Vårt befintliga fotavtryck, utöver vår globala organisation och leveranskedja, skapar möjlighet att generera betydande synergivärde från förvärvet samtidigt som vi förbättrar vår kombinerade potential för organisk tillväxt. Vi är glada över de fördelar detta kommer att skapa för Ansells kunder och aktieägare.”

OM KCPPE

KCPPE är ett ledande globalt företag för personlig skyddsutrustning som designar, marknadsför och säljer innovativa och differentierade säkerhetsprodukter, däribland handskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

KCPPE:s produkter marknadsförs och säljs under två ledande varumärken, KimtechTM och KleenGuardTM. KimtechTM-produkterna, framför allt handskar och skyddskläder, säljs på den attraktiva globala vetenskapliga marknaden där KCPPE är en pålitlig leverantör i det snabbt växande delsegmentet renrum, med stöd av en teknisk säljkår med starka relationer med slutanvändare. KleenGuardTM-produkterna som bland annat innefattar kemskyddskläder och skyddsglasögon, säljs på en rad olika industriella slutmarknader. KCPPE:s kundbas är global, men har merparten av sin försäljning i Nordamerika.

Förutom sin portfölj av differentierade produkter erbjuder KCPPE värdehöjande tjänster till sina kunder, till exempel återvinningstjänsten The RightCycle TM Program för PPE som hjälper kunderna att främja sina hållbarhetsmål.

Tillvägagångssätt vid integrationen

Ansell kommer att ingå ett tjänsteavtal med Kimberly-Clark för övergången som kommer att innefatta stöd vid övergången av kunder, leverantörer och anställda till Ansell samt tillhandahållande av olika affärsstödtjänster under en period på upp till 12 månader.


SLUT

Delta i konversationen