VÄLJ DITT LAND / REGION

AlphaTec® EVO typ CV/VP1

En unik flamsäker och återanvändbar flerskiktsbarriär mot kemikalier, skydd av typ 1/nivå A

Viktiga funktioner och fördelar
 • Uppfyller NFPA 1991:2016 inklusive de frivilliga kraven för gasmolnsbrand (”chemical flash fire”) och kondenserad gas (”liquefied gas”).
 • Enastående permeationstider – testad i 24 timmar.
 • Patenterat textilsystem med antistatiskt butylgummi och kemikalie- och försämringsbeständigt Viton®-gummi på aramidbaserad textil.
 • Ett högnivåskydd med nötningsmotstånd och hållbarhet som ger användaren trygghet.
 • Godkänd för arbete i explosiv atmosfär.
 • PyroMan™-testad.
 • Väl beprövad design som passar med alla större SCBA-märken och flaskstorlekar.


visa mer
Kontakta oss

produktkategori

Kemikalieskyddsdräkter Kemikalieskyddsdräkter
Gas och ånga
Kemiskt flamskyddsmedel

Produktmaterial

Utsida: aramidtextil med Viton®-/butylgummi. Insida: kloroprengummi och ett flerskiktslaminat.

Designegenskaper

• Helkapslad design typ CV (med visir och puckel, andningsapparat bärs inuti dräkten)
• Helkapslad design typ VP1 (större visir, puckel, andningsapparat bärs inuti dräkten)
• Sömmarna är sydda med aramidtråd för överlägsen styrka och hållbarhet samt täckta av ett Viton-gummiband på utsidan och påsvetsad barriärlaminattejp på insidan.

Sömtyp

Sydda, täckta av vitongummitejp på utsidan och en barriärlaminattejp på insidan

Översikt standarder

• NFPA 1991:2016 inkl. krav för skydd mot gasmolnsbrand och kondenserad gas som tillval*
• EN 943-1:2015 och EN 943-1/FprA1:2018
• EN 943-2:2002 och FprEN 943-2:2018
• EN 1073-2:2002 (skydd mot radioaktiva partiklar)
• EN 14126:2003 (skydd mot smittämnen)
• EN 1149-5:2008 (antistatiskt dräktmaterial)
• Godkänd för användning i ATEX-zon 0, 1, 2/20, 21, 22 och med kemikaliegrupp IIA, IIB, IIC
* Endast helkapslade dräkter med insydda strumpor/skor.

Produktreferens

EVO typ CV/VP1

Storlekar

XXS–XXXL

Vikt

705 g/m2

 • Livsmedelstillverkning
 • Biovetenskap
 • Kemikalie
 • Bransch
 • Brottsbekämpning
 • Brand och räddning
 • Försvar
 • Försvarsindustri
Individuellt förpackade
  • EN 943-2:2019; 
  • ATEX
 • CBRN-räddningstjänster
 • Kemikalieläckor
 • Utryckning
 • Incidenter med farligt material
 • Tankrengöring
 • Oavsiktligt utsläpp av giftiga gaser
 • Incidenter med biologiskt riskmaterial
 • Nödsituationer vid anläggning
 • Underhåll av anläggningar och maskiner
 • FÄRG Röd, Olivgrön