VÄLJ DITT LAND / REGION

AlphaTec® FLASH typ CV/VP1

Flamhärdig och återanvändbar flerskiktsbarriär mot kemikalier, skydd av typ 1/nivå A.

Viktiga funktioner och fördelar
 • Uppfyller NFPA 1991:2016 inklusive de frivilliga kraven för gasmolnsbrand (”chemical flash fire”) och kondenserad gas (”liquefied gas”).
 • Patenterat textilsystem med kloroprengummi på aramidbaserad textil som ger excellent flamhärdighet och nötningsmotstånd.
 • Utgör en enastående barriär mot ett stort antal olika kemikalier.
 • Väl beprövad helkapslad design som passar med alla större SCBA-märken och flaskstorlekar.
 • PyroMan™-testad.
visa mer
Kontakta oss

produktkategori

Kemikalieskyddsdräkter Kemikalieskyddsdräkter
Gas och ånga
Kemiskt flamskyddsmedel

Produktmaterial

Utsida: aramidtextil med beläggning av klorprengummi. Insida: kloroprengummi och ett flerskiktslaminat.

Designegenskaper

• Helkapslad design typ CV (med visir och puckel, andningsapparat bärs inuti dräkten) • Helkapslad design typ VP1 (större visir, puckel, andningsapparat bärs inuti dräkten

Sömtyp

Sydda, täckta av gummitejp på utsidan och en barriärlaminattejp på insidan

Översikt standarder

• NFPA 1991:2016 inkl. krav för skydd mot gasmolnsbrand och kondenserad gas som tillval*
• EN 943-1:2015 och EN 943-1/FprA1:2018
• EN 943-2:2002 och FprEN 943-2:2018
• EN 1073-2:2002 (skydd mot radioaktiva partiklar) • EN 14126:2003 (skydd mot smittämnen)
• EN 1149-5:2008 (antistatiskt dräktmaterial)
• Godkänd för användning i ATEX-zon 2/21, 22 och med kemikaliegrupp IIA

* Endast helkapslade dräkter med insydda strumpor/skor.

Produktreferens

FLASH typ CV/VP1

Storlekar

XXS–XXXL

Vikt

650 g/m2

 • Livsmedelstillverkning
 • Biovetenskap
 • Kemikalie
 • Bransch
 • Brottsbekämpning
 • Brand och räddning
Individuellt förpackade
  • EN 943-2:2019; 
  • ATEX
 • Underhåll av anläggningar och maskiner
 • Nödsituationer vid anläggning
 • Oavsiktligt utsläpp av giftiga gaser
 • Incidenter med biologiskt riskmaterial
 • Oväntade läckor, spill eller andra utsläpp
 • Tankrengöring
 • CBRN-räddningstjänster
 • Kemikalieläckor
 • Utryckning
 • Incidenter med farligt material
 • FÄRG Orange, Olivgrön