VÄLJ DITT LAND / REGION

AlphaTec® SUPER typ T

Komfortabel, flexibel och hållbar komfortabel med skydd av typ 1/nivå B.

Viktiga funktioner och fördelar
 • Ger exceptionellt skydd mot alkalier, starka syror (t.ex. fluorvätesyra), petrokemiska ämnen, klorerade lösningsmedel, aromatiska föreningar och oljor.
 • En kombination av antistatiskt butylgummi och en ytbeläggning av Viton® för enastående motståndskraft mot en lång rad kemikalier.
 • Dräkten har maximal styrka och hållbarhet samtidigt som den är mjuk och flexibel för att garantera komfort för användaren.
 • Godkänd för arbete i explosiv atmosfär.
 • Icke-helkapslad design, lämplig för arbete i trånga utrymmen.
visa mer
Kontakta oss

produktkategori

Kemikalieskyddsdräkter Kemikalieskyddsdräkter
Gas och ånga

Produktmaterial

Utsida: butylgummi och ett ytskikt av Viton-gummi på polyamidtextil, insida: butylgummi

Designegenskaper

• Icke-helkapslad design med ansiktstätning och utan puckel (typ T), andningsapparat bärs utanpå dräkten.

Sömtyp

Sydda och förseglade med pålimmad tejp på både insida och utsida

Översikt standarder

• EN 943-1:2015 och EN 943-1/FprA1:2018
• EN 943-2:2002 och FprEN 943-2:2018
• EN 1073-2:2002 (skydd mot radioaktiva partiklar)
• EN 14126:2003 (skydd mot smittämnen)
• EN 1149-5:2008 (antistatiskt dräktmaterial)
• Godkänd för användning i ATEX-zon 0, 1, 2/20, 21, 22 och med kemikaliegrupp IIA, IIB, IIC
• SOLAS

Produktreferens

SUPER typ T

Storlekar

XXS–XXXL

Vikt

700 g/m2

 • Livsmedelstillverkning
 • Biovetenskap
 • Kemikalie
 • Bransch
 • Brand och räddning
 • Brottsbekämpning
Individuellt förpackade
  • EN 943-2:2019; 
  • ATEX; 
  • SOLAS
 • Underhåll av anläggningar och maskiner
 • Nödsituationer vid anläggning
 • Oväntade läckor och spill
 • Oavsiktligt utsläpp av giftiga gaser
 • Incidenter med biologiskt riskmaterial
 • Oväntade läckor, spill eller andra utsläpp
 • Tankrengöring
 • CBRN-räddningstjänster
 • Kemikalieläckor
 • Utryckning
 • Incidenter med farligt material
 • FÄRG Gul med orange insida