VÄLJ DITT LAND / REGION

 • Africa en fr
 • Middle East en
 • Saudi Arabia en
 • South Africa en

AlphaTec® VPS typ T

En mångsidig, återanvändbar flerskiktsbarriär mot kemikalier.

Viktiga funktioner och fördelar
 • Mångsidig, gastät dräkt med utmärkt kemikaliebeständighet och hållbarhet, både för HAZMAT-team industriella användare.
 • Dräkten har mycket god nötningsbeständighet och flamhärdighet.
 • Certifierad enligt den tuffaste standarden i Europa – EN 943-2.
 • En av de populäraste dräkterna i AlphaTec®-sortimentet med gastäta dräkter.
 • SOLAS-godkänd.
 • Icke-helkapslad design, lämplig för arbete i trånga utrymmen.
visa mer
Kontakta oss

produktkategori

Kemikalieskyddsdräkter Kemikalieskyddsdräkter
Gas och ånga

Produktmaterial

Utsida: polyamidtextil med beläggning av klorprengummi. Insida: kloroprengummi och ett flerskiktslaminat.

Designegenskaper

• Icke-helkapslad design med ansiktstätning och utan puckel (typ T), andningsapparat bärs utanpå dräkten.

Översikt standarder

• EN 943-1:2015 och EN 943-1/FprA1:2018
• EN 943-2:2002 och FprEN 943-2:2018
• EN 1073-2:2002 (skydd mot radioaktiva partiklar)
• EN 14126:2003 (skydd mot smittämnen)
• SOLAS

Produktreferens

VPS typ T

Storlekar

XXS–XXXL

Vikt

680 g/m2

 • Livsmedelstillverkning
 • Biovetenskap
 • Kemikalie
 • Bransch
 • Brottsbekämpning
 • Brand och räddning
Individuellt förpackade
  • EN 943-2:2019; 
  • SOLAS
 • Underhåll av anläggningar och maskiner
 • Nödsituationer vid anläggning
 • Oavsiktligt utsläpp av giftiga gaser
 • Incidenter med biologiskt riskmaterial
 • Oväntade läckor, spill eller andra utsläpp
 • Tankrengöring
 • CBRN-räddningstjänster
 • Kemikalieläckor
 • Utryckning
 • Incidenter med farligt material