เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en

ข้อความถึงพันธมิตรที่มีค่าของเรา

เมษายน 29, 2563

An Update to Our Partners: Production & Logistics

Ansell is committed to providing our partners with timely and transparent updates regarding our manufacturing and supply chain operations. Read our latest update now.

เมษายน 15, 2563

วิดีโออัปเดตสำหรับผู้จัดจำหน่าย Ansell

Magnus Nicolin กรรมการผู้จัดการและ CEO ของ Ansell พูดคุยว่า Ansell กำลังรับมือกับความต้องการ PPE ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไร

เมษายน 14, 2563

อัปเดตสำหรับพันธมิตรของเรา: ความท้าทายในการจัดหาและการจัดลำดับความสำคัญ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 Ansell จึงกำลังประสบกับความต้องการถุงมือตรวจโรคและถุงมือชนิดใช้งานครั้งเดียว ถุงมือศัลยกรรม ชุดป้องกันร่างกาย และ PPE อื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทีมของเรากำลังทำงานอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อเพิ่มการผลิตให้สูงสุดและขยายขีดความสามารถในการผลิต