เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en

ชุมชนของเรา

การช่วยเหลือในระหว่างวิกฤติโควิด 19

การป้องกันการแพร่ระบาด

Ansell ได้ปกป้องผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรม และชีววิทยาศาสตร์มาเป็นเวลามากกว่า 125 ปี การช่วยให้ผู้คนได้รับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องมีเพื่อความปลอดภัยมีความสำคัญมากยิ่งกว่าที่เคยในระหว่างการระบาดใหญ่ทั่วโลกครั้งนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่เรากำลังใช้เพื่อช่วยชุมชนของเราป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19
เรียนรู้เพิ่มเติม

เป้าหมายของชุมชน

การเป็นอาสาสมัคร

ให้เพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น โดยการให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งเข้าร่วมในกิจกรรมบริการชุมชนจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ 2021

องค์การกุศล

เงินบริจาคทั่วโลกและการลงทุนของชุมชนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และค่านิยมของ Ansell

เรื่องราวความยั่งยืน