เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • South Africa en
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en

Ansell กำลังช่วยผู้คนทั่วโลกเพิ่มความปลอดภัยและสวัสดิภาพ เราสนับสนุนองค์กรไม่แสวงกำไรที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับเสาหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 4 ประการ องค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่ให้ความรู้แก่คนรู้ใหม่ในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนขึ้น, ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสวัสดิภาพที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและครอบครัว และช่วยชุมชนฟื้นฟูหลังประสบกับภัยภิบัติ เรามีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะของชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมอาสาสมัครและกิจกรรมเพื่อการกุศลต่าง ๆ

เป้าหมายชุมชน

งานอาสาสมัคร

เชิญชวนให้พนักงานช่วยเหลือผู้อื่นโดยให้ทุกสาขาเข้าร่วมในกิจกรรมบริการชุมชนภายในสิ้นปีงบประมาณ 2021

การกุศล

กิจกรรมการบริจาคและการลงทุนเพื่อชุมชนทั่วโลกสอดคล้องกับกลยุทธ์และค่านิยมของ Ansell

ข่าวสารและกิจกรรม

A piece of cake for a cause (เค้กสักชิ้นเพื่อช่วยเหลือกัน): Ansell Portugal สนับสนุนห้องไอซียูของเด็กแรกเกิด 

เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกันแล้วที่พนักงานใน Ansell Portugal ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีชื่อว่า 'A piece of cake for a cause' (เค้กสักชิ้นเพื่อช่วยเหลือกัน) ในปีนี้ เป้าหมายคือการสนับสนุนห้องไอซียูของเด็กแรกเกิดของโรงพยาบาล Coimbra
อ่านเพิ่มเติม

Ansell Portugal จัดงานเปิดบ้านประจำปีเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน 

Ansell Portugal จัดงานเปิดบ้านประจำปีในวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อให้ผู้คนในชุมชนได้เห็นภาพรวมของกระบวนการผลิตถุงมือของบริษัท ทีม Ansell Portuga ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้และการแบ่งปันหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย นวัตกรรม และคุณภาพ
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานจากฝ่ายห่วงโซ่อุปทานของ Ansell รับทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินของการประกวด Enactus University Business Case Competition 

พนักงานของ Ansell 3 คนทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินของการประกวด HSBC Malaysia Business Case Competition 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมอิสตานา กัวลาลัมเปอร์ งานประกวดระดับชาติรายการนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือเมื่อวันที่ 25 และ 26 เมษายน และได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร HSBC และจัดโดย Enactus Malaysia
อ่านเพิ่มเติม

MetroPark จัดงานส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อระดมเงินบริจาคให้แก่ Austism Speaks

เมื่อวันที่ 11 เมษายน MetroPark Social Committee, MetroPark Safety Committee และฝ่ายสวัสดิการร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อแนะนำพนักงานให้รู้จักกับตัวแทนจากบริษัทผู้ขายหลายราย ทั้งผู้ให้บริการด้านสุขภาพ โรงแรมในท้องถิ่น โปรแกรมการดูแลสุขภาพ บริการด้านการท่องเที่ยว และอื่น ๆ อีกมากมาย
อ่านเพิ่มเติม

วันคุ้มครองโลก 2018 (Earth Day 2018): Ansell Melaka จัดการประกวดเพื่อยุติมลพิษจากพลาสติกและอนุรักษ์โลก

งานประกวดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นที่ Ansell Melaka ในวันคุ้มครองโลก พนักงานทั้งหมด 17 ทีมจากฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวดนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะเก็บขยะพลาสติกในโรงงานที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ โดยกิจกรรมจัดตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 23 เมษายน เพื่อให้พนักงานเห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้น จึงมีการจัดทำเอกสาารนำเสนอเพื่ออธิบายเกี่ยวกับผลกระทบจากขยะพลาสติก มาเลเซียเป็นประเทศอันดับ 8 ของโลกที่จัดการขยะพลาสติกอย่างไม่ถูกต้อง
อ่านเพิ่มเติม