เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • South Africa en
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en

ที่ Ansell เราเดินทางต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อกลายเป็นบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการปรับปรุงมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับลดรอยเท้าคาร์บอนให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสภาพอากาศ เราจึงกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลดการใช้น้ำ พลังงาน และลดของเสีย ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทำได้และครอบคลุมระยะเวลาหลายปี ในระหว่างที่เราก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนซึ่งขับเคลื่อนโดยความร่วมมือของพนักงาน พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เราจะก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขอบเขต 1 (ทางตรง) และขอบเขต 2 (ทางอ้อม)-เทียบเท่า/มูลค่าการผลิตหน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ ให้ต่ำกว่าเส้นฐานของปีงบประมาณ 2016 ลง 25% ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2025

พลังงาน

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการลดต้นทุนพลังงาน

น้ำ

ลดการใช้น้ำให้ต่ำกว่าเส้นฐานของปีงบประมาณ 2016 15% ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2025 โดยให้วัดด้วยหน่วย ลบ.ม./ตัน ของวัตถุดิบ

ของเสีย

บรรทัดฐานที่จะกำหนดในปีงบประมาณ 2019

ข่าวสารและกิจกรรม

Ansell Protective Solutions Lithuania (APSLIT) บรรลุเป้าหมาย Green Belt ได้สำเร็จ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม Ansell Protective Solutions Lithuania จัดงานพิธีมอบใบรับรอง Green Belt ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งจัดโดย Aurelija Globiene ผู้จัดการด้านการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ Sergio Reis ผู้จัดการอาวุโสด้านการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจประจำ EMEA มาเข้าร่วมงาน ณ โรงงานแห่งนี้ เขาเป็นผู้มอบใบรับรอง Lean Six Sigma (LSS) Green Belt ให้กับเพื่อนร่วมงาน 9 คนและใบรับรอง Lean Six Sigma Yellow Belts ให้กับเพื่อนร่วมงาน 6 คน
อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรของ Ansell ผ่านการรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้จัดการพลังงาน

สมาคมวิศวกรพลังงาน (Association of Energy Engineers) จัดโปรแกรมการฝึกอบรมผู้จัดการพลังงานที่ได้รับการรับรองให้แก่วิศวกรของ Ansell 21 คนจากศรีลังกา กรุงเทพ เวียดนาม และมาเลเซีย
อ่านเพิ่มเติม

Ansell Lanka เปิดเครื่องกำเนิดพลังงานชีวมวลเครื่องที่สี่ ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าในการใช้พลังงานทดแทน

Ansell ใช้ความร้อนสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต เช่น การละลาย การบ่ม และการอบแห้ง การสร้างความร้อนโดยใช้เตาเผาน้ำมันที่ Ansell Lanka คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 13% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของ Ansell  
อ่านเพิ่มเติม

วันคุ้มครองโลก 2018 (Earth Day 2018): Ansell Korea สร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านแผนงานริเริ่มของพนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อฉลองวันคุ้มครองโลกในวันที่ 22 เมษายน Ansell Korea จึงจัดทำแผนงานริเริ่มเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงานโรงงาน ทีมผู้บริหาร และสมาชิกอื่น ๆ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม

วันคุ้มครองโลก 2018 (Earth Day 2018): โครงการ Ansell Bio-Link สนับสนุนโครงการสร้างความตระหนักรู้สำหรับนักเรียนในศรีลังกา

ในวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ผู้คนกว่า 1 พันล้านคนใน 195 ประเทศทั่วโลกร่วมฉลองวันคุ้มครองโลก (Earth Day) วันดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลให้โลกสะอาดและอุดมสมบูรณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Ansell Bio-Link และบทบาทของ Ansell ในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ CSR ของเรา
อ่านเพิ่มเติม