เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เทคโนโลยีต่อต้านเชื้อจุลชีพ AMT™

AMT ทำให้เราสามารถเคลือบสารคลอร์เฮกซิดีนกลูโคเนต (CHG) ด้านในของถุงมือได้ เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนมือ และป้องกันไม่ให้แบคทีเรียและไวรัสย้ายถิ่นในกรณีที่ถุงมือมีรอยขาด