เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เทคโนโลยีชั้นป้องกันรูเข็ม A.R.T.™

เทคโนโลยี A.R.T คือกระบวนการที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะที่นำมารวมเข้ากับสายการผลิต ช่วยเพิ่มระดับความทนทานของถุงมือโดยลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดรูบนถุงมือตามม.

 

ART

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง