เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เทคโนโลยีชั้นป้องกันสารเคมี MICROCHEM™

เทคโนโลยีชั้นป้องกันสารเคมี MICROCHEM ผสมผสานโพลิเมอร์เข้ากับโครงสร้างหลายชั้นที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะในบริเวณต่าง ๆ ของถุงมือตามลักษณะการทำงาน จึงให้การปกป้องแก่ผู้สวมใส่ได้ดีกว่า แม้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับสารเคมี ชีวสาร รังสี และนิวเคลียร์

 

Microchem

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง