เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เทคโนโลยีป้องกันของเหลว RIPEL™

เทคโนโลยี RIPEL คือชั้นพื้นผิวไล่ความชื้นที่ป้องกันไม่ให้น้ำมัน สารหล่อลื่น สารเคมี หรือของเหลวอื่น ๆ สัมผัสกับผิวหนังของผู้สวมใส่แม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

 

Ripel

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง