เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

INTOUCH ข้อมูลทางคลินิกล่าสุด - จดหมายข่าว

InTouch™ Issue 12: Part 2 – COVID-19 Protection for Healthcare Workers

Reviews the impact the SARS-CoV-2 virus has had on the global Personal Protective Equipment (PPE) demand and supply. Explores peak body recommendations for PPE availability and preservation. Examines PPE recommendations for standard and extra transmission-based precautions, and optimal PPE donning and doffing steps. The In-Service Brief provides important tips for PPE use.

Download

InTouch™ Issue 12: Part 1 – COVID-19 A Global Pandemic

Provides timeline of World Health Organization (WHO) Covid-19 Responses. Reviews steps put in place to reduce the global and local spread of the SARS-CoV-2 virus. Examines current available testing for COVID-19. Provides typical COVID-19 symptoms and recent studies exploring these symptoms in predicting the severity of the disease.

Download

InTouch ใหม่ ฉบับที่ 8 – เปลี่ยนถุงมือ – เมื่อใดและด้วยเหตุใด

อภิปรายเรื่องการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด (SSI) และถุงมือผ่าตัดมีส่วนอย่างไร สรุปแนวคิดปัจจุบันเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของถุงมือผ่าตัด คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติซึ่งให้แนวทางในการดูแลระหว่างการผ่าตัด และนวัตกรรมในการผลิตถุงมือทางการแพทย์ รวมถึงบทบาทของถุงมือต่อต้านเชื้อจุลชีพเพื่อลดความเสี่ยง SSI

ดาวน์โหลด

InTouch ฉบับที่ 7 – บรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์

อธิบายคุณสมบัติหลัก ขั้นตอน และข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เน้นที่บรรจุภัณฑ์ถุงมือล้ำสมัย พร้อมทั้งความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้ในการปรับปรุงประโยชน์ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

InTouch ฉบับที่ 6 – อีกไม่นานจะเลิกใช้ถุงมือชนิดมีผงแป้งใช่หรือไม่

อภิปรายผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์สำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ และคำสั่งล่าสุดที่ให้ยกเลิกการใช้ถุงมือชนิดมีผงแป้งทั่วโลก ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของผู้ผลิต และความจำเป็นในการออกระเบียบเพื่อเปลี่ยนไปใช้ถุงมือที่ไม่มีผงแป้งแทน

ดาวน์โหลด

InTouch ฉบับที่ 5 – การยศาสตร์ในงานดูแลสุขภาพ ส่วนที่ 2

ดูความท้าทายทางการยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของการออกแบบ ขั้นตอนการทำงาน อุปกรณ์ และรูปแบบการจัดสรรพนักงานในห้องผ่าตัด ระบุปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่สัมพันธ์กับการบาดเจ็บที่มือ

ดาวน์โหลด

InTouch ฉบับที่ 5 – การยศาสตร์ในงานดูแลสุขภาพ ส่วนที่ 1

อภิปรายความสำคัญของการยศาสตร์ในงานดูแลสุขภาพ โดยเน้นที่ปัญหาในสภาพแวดล้อมของห้องผ่าตัดโดยเฉพาะ ดูข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของโครงการด้านการยศาสตร์ ซึ่งช่วยปรับปรุงหลักปฏิบัติ วัฒนธรรม ขั้นตอนปฏิบัติในการทำงาน ระดับความรู้ของพนักงาน

ดาวน์โหลด

InTouch ฉบับที่ 4 – เหตุใดคุณภาพถุงมือจึงสำคัญ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการใช้ถุงมืออย่างไม่เหมาะสมและข้อบกพร่อง อธิบายมาตรฐานทั่วโลกและมาตรฐานในประเทศเกี่ยวกับคุณภาพในการผลิต และอธิบายการประเมินคุณภาพถุงมือ ให้มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกเกี่ยวกับการเลือกถุงมือ และความสำคัญของคุณภาพถุงมือในงานหลายรูปแบบ

ดาวน์โหลด

InTouch ฉบับที่ 3 – อาการแพ้ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 4

นำเสนอข้อมูลโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส ภูมิแพ้ยางธรรมชาติ และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันหลายประเภท อธิบายบทบาทของสูตรการผลิตถุงมือ โซลูชันและเทคนิคเพื่อสุขอนามัยมือ คณะผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกตรวจสอบการประเมินและขั้นตอนในการขจัดสาเหตุที่เป็นไปได้

ดาวน์โหลด

InTouch ฉบับที่ 1 – การสวมถุงมือสองชั้น

ดูข้อพิสูจน์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการสวมถุงมือสองชั้นและคำแนะนำสำหรับหลักปฏิบัติ อภิปรายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและดูผลกระทบของมาตรฐานปัจจุบัน

ดาวน์โหลด

เข้าร่วมการสนทนา