เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

Author headshot ansell
EMAP Marketing Communications Team ธันวาคม 12, 2566

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion)

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) กลายเป็นขุมพลังสำคัญที่ขาดไม่ได้ในโลกสมัยใหม่ และเป็นพลังงานของทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่สมาร์ทโฟนจนไปถึงรถยนต์ไฟฟ้า หรือแม้แต่โรงงานกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ การใช้งานแบตเตอรี่ชนิดนี้อย่างแพร่หลายเป็นผลมาจากคุณสมบัติอันน่าทึ่งที่สร้างความโดดเด่นในแวดวงเทคโนโลยีแบตเตอรี่

อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องทราบด้วยว่าเทคโนโลยีลิเธียมไอออนมาพร้อมกับข้อกังวลบางอย่างที่พบได้ในแบตเตอรี่ชนิดนี้เท่านั้น แบตเตอรี่เหล่านี้มีอันตรายและความเสี่ยงจากสารเคมี ทั้งยังมีความอ่อนไหวมากกว่าแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดทั่วไปด้วย


ดาวน์โหลดข้อมูลความปลอดภัยของเรา แล้วเรียนรู้วิธีจัดการแบตเตอรี่อย่างถูกต้องสำหรับพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเคมีในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

  • สารเคมีในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
  • อิเล็กโทรไลต์รั่ว
  • ความไวต่ออุณหภูมิและปฏิกิริยาที่มีการคายความร้อนสูง (Thermal Runaway)
  • สารพิษจากการระเบิดของแบตเตอรี่
  • แบตเตอรี่ยิ่งขนาดใหญ่ ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยง

ดาวน์โหลดคู่มือ

เข้าร่วมการสนทนา