เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en

Well INFORMED, ‌Well PROTECTED, ‌Well AHEAD 

Designed to keep you informed of the regulatory changes. Our intent is to keep you “Well Informed” via regulatory communications and tools. We will keep your teams “Protected” with our comprehensive product portfolio, our sales teams will ensure you have the right protection for the right job, and we are “Ahead” as our product development teams are working diligently to expedite compliance with ever changing Regulatory standards throughout the World.

The PPE Regulation (EU) 2016/425 replaces Council directive 89/686/EEC. This new regulation requires that all PPE manufacturers make available a EU Declaration of Conformity with each product. This requirement comes into force on 21st April 2019.

EC Declarations of Conformity under the old Council Directive 89/686/EEC are available upon request.

EU DECLARATIONS OF CONFORMITY

Downloads

Styles Languages
EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
AccuTech 91-104 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
AccuTech® 91-210 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
AccuTech® 91-225 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
AccuTech® 91-250 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
AccuTech® 91-300 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
AccuTech® 91-325 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr 97-332 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr 97-334 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr Winter Monkey Grip® 23-191 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr Winter Monkey Grip® 23-193 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr® 07-111 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr® 07-112 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr® 23-191 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr® 23-193 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr® 23-491 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr® 28-350 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr® 28-360 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr® 42-445 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr® 43-216 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr® 43-217 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr® 46-551 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr® 52-502 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr® 52-547 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
ActivArmr® 52-590 EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO RU SK SL SV TR
Load More