เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en

อุตสาหกรรม

ยานยนต์

การดำเนินธุรกิจทั่วโลก โครงสร้างพื้นฐานสำหรับห่วงโซ่อุปทาน และบริการเพิ่มมูลค่าของเราเปิดโอกาสให้มีการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์
เรียนรู้เพิ่มเติม

สารเคมี

ปกป้องที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ครบวงจรสำหรับการปกป้องมือและลำตัว ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในอุตสาหกรรมสารเคมี
เรียนรู้เพิ่มเติม