เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

อุตสาหกรรม

ยานยนต์

การดำเนินธุรกิจทั่วโลก โครงสร้างพื้นฐานสำหรับห่วงโซ่อุปทาน และบริการเพิ่มมูลค่าของเราเปิดโอกาสให้มีการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์

เรียนรู้เพิ่มเติม

สารเคมี

ปกป้องที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ครบวงจรสำหรับการปกป้องมือและลำตัว ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในอุตสาหกรรมสารเคมี

เรียนรู้เพิ่มเติม

การทำเหมือง

โซลูชันอุปกรณ์การป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิ ภาพการทำงานภายในสภาพแวดล้อมที่หนักหน่วงในอุตสาหกรรมการทำเห มือง

เรียนรู้เพิ่มเติม