เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

Ansell GUARDIAN®

บริการเอกสิทธิ์เฉพาะของเราช่วยบริษัทต่าง ๆ เลือกโซลูชันการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงความความปลอดภัย ผลิตภาพ และความคุ้มค่า
เรียนรู้เพิ่มเติม

กระบวนการทางอุตสาหกรรม

งานคลังสินค้า

การใช้งาน

 • การเก็บวัตถุดิบในคลังสินค้า การลำเลียงขึ้นและลงจากรถบรรทุกและยานพาหนะ การจัดการสินค้าขาเข้า

ความต้องการของผู้ใช้

 • ความคล่องแคล่ว การทนทานต่อการขีดข่วน การทนต่อสารเคมี และการจับยึด

การจัดเตรียมวัสดุ

การใช้งาน

 • การเติมและผสมวัตถุดิบ และการถ่ายของเหลวและของแข็ง การเปิด/การระบายปั๊ม วาล์ว หรือท่อ

ความต้องการของผู้ใช้

 • การทนต่อสารเคมี การทนทานต่อการขีดข่วน ความคล่องแคล่ว และการจับยึด

การผลิตและแปรรูป

การใช้งาน

 • การลำเลียงขึ้นและลง อุปกรณ์ การถ่ายของเหลวและของแข็งระหว่างเรือและถังน้ำมันกับอุปกรณ์แปรรูป การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

ความต้องการของผู้ใช้

 • การทนต่อสารเคมีและของเหลว การจับยึด ป้องกันไฟฟ้าสถิต

การขนส่งสินค้า

การใช้งาน

 • การจัดการสินค้าขาออก: กระป๋อง หลอด ห่อ และลัง การลำเลียงขึ้นรถบรรทุกและยานพาหนะ การขนส่งสินค้า, การขนส่ง และการส่งมอบ

ความต้องการของผู้ใช้

 • การทนทานต่อการขีดข่วน ความคล่องแคล่ว การทนต่อสารเคมี และการจับยึด

ห้องปฏิบัติการและการวิจัยและพัฒนา

การใช้งาน

 • การทดสอบ การเติมและผสมวัตถุดิบ การบำรุงรักษา

ความต้องการของผู้ใช้

 • การทนต่อสารเคมี ความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น และการจับยึด

การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา

การใช้งาน

 • การเปิดเตาเผา การระบายปั๊ม วาล์ว หรือท่อและกระบวนการ BTX บนเครื่องแยกสลาย การทำความสะอาดเตาเผา ระบบกลั่น ปั๊ม วาล์ว หรือท่อ และกระบวนการ BTX บนเครื่องแยกสลาย

ความต้องการของผู้ใช้

 • ความคล่องแคล่วและการจับยึด สารเคมีและของเหลว การทนทานต่อการขีดข่วน ทนต่อแรงตัด

โรงงานแปรรูปแผ่นโลหะ

การใช้งาน

 • งานโลหะร้อน การพ่นสี ช่างทำกุญแจ

ความต้องการของผู้ใช้

 • ความคล่องแคล่วและความยืดหยุ่นสูง การป้องกันการติดไฟ การสัมผัสความร้อน

การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

การใช้งาน

 • การรั่วไหลหรือหกโดยไม่คาดคิด

ความต้องการของผู้ใช้

 • ความทนต่อสารเคมีและของเหลว ความทนต่อการฉีกขาด ความไวไฟ