เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

AnsellGUARDIAN®

การประเมินความปลอดภัยที่ปรับให้ตรงตามความต้องการช่วยทำให้การบาดเจ็บลดลง ลดต้นทุนที่จะต้องจัดหาการปกป้อง เพิ่มการปฏิบัติตามข้อกำหนด และลดความซับซ้อนของ PPE
เรียนรู้เพิ่มเติม

กระบวนการทางอุตสาหกรรม

การแปรรูปขั้นต้น

การใช้งาน

  • การถอนขนและถลกหนัง การตัดขั้นต้น การถอดกระดูก

ความต้องการของผู้ใช้

  • การป้องกันการตัดและการเจาะ การป้องกันของเหลว การป้องกันความเย็น

การแปรรูปขั้นต่อไป

การใช้งาน

  • การเฉือน/ตัด/สับ การนึ่ง/ทอด/และย่าง การหมัก

ความต้องการของผู้ใช้

  • การทนต่อแรงตัด การป้องกันของเหลว การป้องกันความร้อน

การบรรจุ

การใช้งาน

  • การห่อเนื้อและเนื้อบด การบรรจุกระป๋อง การบรรจุขวด

ความต้องการของผู้ใช้

  • การทนความร้อน การป้องกันของเหลว การจับยึดพื้นผิวเปียก

ห้องเย็น

การใช้งาน

  • การจัดเก็บเนื้อในห่อบรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บขวดและกระป๋อง การจัดเก็บวัตถุดิบ

ความต้องการของผู้ใช้

  • การป้องกันความเย็น การป้องกันของเหลว

การสุขาภิบาลและการบำรุงรักษา

การใช้งาน

  • การจัดเก็บ/ขนส่ง การบำรุงรักษา/ซ่อมแซมอุปกรณ์ การฆ่าเชื้อ/ทำให้ปลอดเชื้อในโรงงาน

ความต้องการของผู้ใช้

  • การป้องกันการบาดและการเจาะ การป้องกันสารเคมี การจับยึดพื้นผิวเปียก