เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

AnsellGUARDIAN®

การประเมินความปลอดภัยที่ปรับให้ตรงตามความต้องการช่วยทำให้การบาดเจ็บลดลง ลดต้นทุนที่จะต้องจัดหาการปกป้อง เพิ่มการปฏิบัติตามข้อกำหนด และลดความซับซ้อนของ PPE
เรียนรู้เพิ่มเติม

กระบวนการทางอุตสาหกรรม

การเจาะ

การใช้งาน

 • การติดตั้งและปลดสลิปอุปกรณ์ขุดเจาะ การต่อท่อ การติดตั้งและรื้อถอนแท่นขุดเจาะ

ความต้องการของผู้ใช้

 • การป้องกันแรงกระแทก การป้องกันน้ำมัน การจัดการเครื่องมือหนัก

บริการติดตั้งสายเคเบิล

การใช้งาน

 • เครื่องมือเชื่อมและถอดข้อต่อ การดันเครื่องมือเข้าสู่หลุมเจาะ การจัดการวัตถุระเบิด

ความต้องการของผู้ใช้

 • การทนต่อแรงตัด การป้องกันแรงกระแทก ความยืดหยุ่นและการจับยึด

การทำกล่องหุ้ม

การใช้งาน

 • การประกอบและแยกชิ้นส่วนท่อขนาดใหญ่
 • การติดตั้งและปลดสลิปอุปกรณ์ขุดเจาะ การถอดและตั้งท่อ

ความต้องการของผู้ใช้

 • การป้องกันแรงกระแทก
 • การทนทานต่อการขีดข่วน ความสบาย

ท่อขุดเจาะ

การใช้งาน

 • การจัดเตรียมสถานที่/การติดตั้งและการแยกชิ้นส่วนสายโยงเครื่องมือ การตั้งค่าท่อแรงดันและหัวฉีดอัดท่อ งานปั๊มทั่วไป

ความต้องการของผู้ใช้

 • การทนทานต่อการขีดข่วน การป้องกันน้ำมัน ความสบาย

การปั๊มด้วยแรงดัน

การใช้งาน

 • การจัดเตรียมสถานที่/การลำเลียงท่อและวาล์วออก การจัดการเหล็ก/งานแท่นขุดเจาะ การจัดการเครื่องมือ

ความต้องการของผู้ใช้

 • การทนต่อสารเคมี การทนทานต่อการขีดข่วน ความยืดหยุ่น และการจับยึด

การซ่อมบำรุงสายการผลิต

การใช้งาน

 • การทำความสะอาดและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การจัดการเหล็ก การบำรุงรักษาและซ่อมแซมวาล์ว/ท่อ

ความต้องการของผู้ใช้

 • การจับยึดพื้นผิวแห้ง เปียกและมัน ชั้นป้องกันของเหลว มองเห็นได้ชัด

งานห้องปฏิบัติการ

การใช้งาน

 • การประกอบและการติดตั้งชุดขุดเจาะ การจัดการโลหะขรุขระ การผสมและลำเลียงสารเคมี

ความต้องการของผู้ใช้

 • การทนต่อสารเคมี ความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น และการจับยึด

การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

การใช้งาน

 • การปฏิบัติงานเครื่องจักรหนัก การบำรุงรักษาอุปกรณ์ การจัดการและติดตั้งท่อ

ความต้องการของผู้ใช้

 • การจับยึดพื้นผิวแห้งและเปียก ความสบายและความคล่องแคล่ว การทนต่อแรงตัด