เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

ข้อมูลความปลอดภัย

กรกฎาคม 30, 2563

คุณสวมถุงมือสองชั้นหรือไม่

งานอุตสาหกรรมมีอันตรายต่าง ๆ มากมายที่เป็นภัยต่อความปลอดภัยของบุคลากร ความเสี่ยงนี้จะยิ่งสูงขึ้นเมื่อมีปัจจัยความเสี่ยงหลายอย่างปรากฏรวมกัน เช่น การสัมผัสสารเคมีหรือของเหลวอื่น ๆ รวมกับความเสี่ยงจากการบาด

กุมภาพันธ์ 19, 2563

ลดความเสียหายจากสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก

งานหลายประเภทจำเป็นต้องสวมถุงมือป้องกันเพื่อต่อสู้กับความร้อนหรือความเย็น นอกจากอุณหภูมิแวดล้อมแล้ว ปัจจัยอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อม ความต้องการความคล่องแคล่ว และคุณภาพโครงสร้างของถุงมือล้วนแต่ช่วยให้เราเลือกการปกป้องที่เหมาะสมที่สุดได้

SafertyBriefing-Food
พฤศจิกายน 28, 2561

ปกป้องมือที่ผลิตอาหารให้ผู้คน

มีอุตสาหกรรมไม่กี่ประเภทที่มีอันตรายมากมายในสถานที่ทำงานเหมือนอย่างอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม บุคลากรงานแปรรูปต้องทำงานหลายอย่าง ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก และทำงานกับเครื่องมือและเครื่องจักรอันตราย แล้วต้องทำอย่างไรผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยจึงจะกำหนดถุงมือสำหรับสวมใส่ในการทำงานแต่ละอย่างในอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมหลากหลายแบบได้ง่าย ๆ

พฤศจิกายน 05, 2561

Ansell เปิดตัวถุงมืออุตสาหกรรมซีรีส์แรกที่ผ่านการรับรองด้านการยศาสตร์

HyFlex® 11-931, 11-937 และ 11-939 พิสูจน์แล้วว่าช่วยลดกล้ามเนื้อเมื่อยล้า เพิ่มประสิทธิภาพการจับยึด ให้ความยืดหยุ่นสูงสุด และเพิ่มความคล่องแคล่ว

ที่เก็บถาวร

สมัครรับข้อมูลความปลอดภัย