เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

Joelyn Yap
Joelyn Yap กรกฎาคม 30, 2563

คุณสวมถุงมือสองชั้นหรือไม่

งานอุตสาหกรรมมีอันตรายต่าง ๆ มากมายที่เป็นภัยต่อความปลอดภัยของบุคลากร ความเสี่ยงนี้จะยิ่งสูงขึ้นเมื่อมีปัจจัยความเสี่ยงหลายอย่างปรากฏรวมกัน เช่น การสัมผัสสารเคมีหรือของเหลวอื่น ๆ รวมกับความเสี่ยงจากการบาด

"จนถึงตอนนี้ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยยังคงนำแนวคิด 'ถุงมือเดียวสำหรับทุกการใช้งาน' มาใช้ หรือมุ่งเน้นไปที่อันตรายหลัก ๆ แต่เพียงอย่างเดียวเมื่อต้องประเมินหาถุงมือป้องกันที่เหมาะสม แนวทางแบบนี้มีข้อบกพร่องชัดเจนและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติมด้วย เนื่องจากมักจะต้องสละคุณสมบัติสำคัญไป เช่น ความสบาย ความคล่องแคล่ว และประสิทธิภาพการจับยึด


การจัดเตรียมถุงมือที่ไม่เหมาะสม หรือแนะนำให้บุคลากร 'สวมถุงมือซ้อนกันสองชั้น' โดยสวมถุงมือป้องกันการบาดและถุงมือป้องกันสารเคมีพร้อมกันเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายอย่างในคราวเดียว มักจะส่งผลให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามนโยบายอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ในที่สุด แนวทางแบบนี้ทำให้บุคลากรต้องเสี่ยงอันตรายมากขึ้นโดยไม่จำเป็น และอาจส่งผลกระทบเสียหายร้ายแรงกับประสิทธิภาพและผลกำไรได้

โชคดีที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการปรับปรุงคุณภาพวัสดุ ซึ่งช่วยในการพัฒนาโซลูชันการปกป้องมือที่ดีกว่าสำหรับงานเฉพาะทาง ลดความจำเป็นในการยอมรับอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแลกกับการป้องกันอันตรายอีกอย่างหนึ่ง"