เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เกี่ยวกับ AnsellGuardian®

AnsellGUARDIAN® คือบริการเอกสิทธิ์เฉพาะของเรา ซึ่งช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพทางธุรกิจได้

ความร่วมมือ

ในขณะที่จัดหาโซลูชันด้านความปลอดภัยนั้น เราได้ใช้ความเชี่ยวชาญของเราทำการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ปรับใช้ และปรับปรุงการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

การปรับใช้

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือการใช้งานแบบไหน เราออกแบบและปรับแต่งโซลูชันให้เหมาะสมโดยอาศัยการวิเคราะห์แบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

การเปลี่ยนแปลง

นำคำแนะนำของเราไปปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับรองความสำเร็จของแผนริเริ่มการจัดการการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ PPE

15000 + การประเมิน

ดำเนินการตั้งแต่ปี 2010

148 ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ถึง 36 ล้านเหรียญ

(65,000 เหรียญโดยเฉลี่ย) โดยการลดการบาดเจ็บ (65% โดยเฉลี่ย) และปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (25% โดยเฉลี่ย)*

55 + ประเทศ

ปัจจุบันครอบคลุมการดำเนินงานทั่วโลกของเรา

25000 สารเคมี

ในฐานข้อมูลของเราและการประเมินสารเคมีกว่า 20,000 ครั้งนับตั้งแต่ปี 2010

สิ่งที่เราทำ

ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เรามอบโซลูชันการบริหารความเสี่ยงสำหรับงานอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดล้อมที่มีการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน ยกระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และลดการบาดเจ็บ โดยโซลูชันเหล่านี้จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบริษัท

ความคุ้มค่าต้นทุน

เรานำแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจไปใช้ ซึ่งทำให้ลดต้นทุนโดยรวมของบริษัทคุณได้

ผลิตภาพ

เรามอบคำแนะนำเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ปรับปรุงผลลัพธ์ของบริษัทคุณ รวมทั้งกำจัดของเสีย ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพโดยรวม

การทำงานของเรา

Ansell สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด โดยโฟกัสด้านที่สำคัญที่สุด

1. วิเคราะห์

ทีม Ansell/ลูกค้าจะหารือเกี่ยวกับเป้าหมายทางธุรกิจและทำความเข้าใจความต้องการด้านความปลอดภัย

2. เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

ทำความเข้าใจความต้องการ กำหนดบรรทัดฐานด้านประสิทธิภาพในปัจจุบัน เพื่อนำมาประเมินตัวเลขในภายหลัง

3. ปรับปรุง

การจัดทำแผนการปรับใช้เพื่อการปรับปรุงทางธุรกิจ

4. วัด

วัดความสำเร็จของโครงการเทียบกับบรรทัดฐาน และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานแบบใหม่

5. ขยาย

การนำแผนมาปรับใช้ตลอดทั้งองค์กรของคุณ

6. ความมุ่งมั่น

เรายังคงติดตามความสำเร็จและประสิทธิภาพของคำแนะนำของเรา และคอยปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับธุรกิจของคุณที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

เรียนรู้เพิ่มเติม

สำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมดของ AnsellGUARDIAN® โดยรับชมวิดีโอ ดาวน์โหลดสมุดปกขาว หรืออ่านเรื่องราวความสำเร็จของบริษัทที่คล้ายกับคุณ

Schlumberger

ดูว่า Schlumberger ทำอย่างไรจึงลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ PPE ได้กว่า 1 แสนเหรียญ
ดาวน์โหลด

Ansell Guardian®

หาคำตอบว่า Ansell GUARDIAN® จะช่วยคุณปรับปรุงความปลอดภัย ผลิตภาพ และความคุ้มค่าต้นทุนได้อย่างไร
ชมเพิ่มเติม

* ข้อมูลอ้างอิงจากแบบสำรวจทั่วโลกของ Ansell GUARDIAN® ตั้งแต่ปี 2014 ผลลัพธ์สุดท้ายอาจต่างออกไป