เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en

หมวดการผลิตและการแปรรูป

เราช่วยคุณได้อย่างไร

โซลูชั่นในการป้องกันการปนเปื้อนภายในสภาพแวดล้อมคลีนรูมที่ใช้ในผลิตวัคซีน, ยาเม็ด และยาเคมีบำบัดโรคมะเร็งของเรา ได้รับการออกแบบ, ผลิต และบรรจุหีบห่อตามกฎข้อบังคับที่เข้มงวด ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพของเรา เราสามารถรับประกันได้ว่าพนักงานของคุณจะสวมใส่ผลิตภัณฑ์ที่มีอนุภาคฝุ่นที่น้อยที่สุดที่คุณสามารถหาซื้อได้ ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนในขั้นตอนการผลิตของคุณ

* อ้างอิงจากข้อมูลการทดสอบการซึมผ่านของสารเคมี EN 374 และ ASTM F739 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้งที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกัน กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.Ansell.com/Microflex93-850chemtest เพื่อดูข้อมูลการทดสอบการซึมผ่านของสารเคมี 93-850 0.40 AQL มีระดับต่ำกว่า AQL ของถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งเกรดอุตสาหกรรมและเกรดการแพทย์อื่น ๆ ที่รู้จักกันดี

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

ใบรับรอง

ค้นหาและดาวน์โหลดใบรับรองการฉายรังสี (CoI), ใบรับรองกระบวนการผลิตสินค้าปลอดเชื้อแบรนด์ BioClean (CoP), ใบรับรองมาตรฐาน (CoC) และใบรับรองการวิเคราะห์ (CoA)
ค้นหาใบรับรอง

ค้นหาและดาวน์โหลดใบรับรองการฉายรังสี (CoI) หรือใบรับรองการวิเคราะห์ (CoA)
ค้นหาใบรับรอง

แหล่งข้อมูล

กฎข้อบังคับทางกฎหมาย และข้อมูลควรรู้

EN ISO 374

มาทำความเข้าใจกับสิ่งที่เปลี่ยนไปในมาตรฐานฉบับใหม่ EN ISO 374 และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมาตรฐานนี้
ดาวน์โหลด

การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน EN 374 กับ ASTM D6978-05

หาคำตอบเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวิธีการทดสอบการซึมผ่านของสารเคมีสองแบบ และเหตุผลที่ ASTM D6978-05 แน่นหนากว่า และออกแบบมาเฉพาะสำหรับการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์
ดาวน์โหลด

คำถามพบบ่อย

เราสามารถสวมหน้ากากคลีนรูมได้นานเท่าไร

เท่าที่เราทราบ ยังไม่มีคำแนะนำหรือระเบียบปฏิบัติที่กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการสวมใส่หน้ากากก่อนเปลี่ยนเป็นอันใหม่ แน่นอนว่าทุกคนและสภาพแวดล้อมทุกแห่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้นระยะเวลาในการสวมใส่หน้ากากชิ้นหนึ่ง ๆ จึงขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง ๆ เหล่านั้น และควรประเมินโดยบริษัทที่ใช้ห้องคลีนรูม ในทางปฏิบัติ หน้ากาก (รวมถึงถุงมือ) จะถูกเปลี่ยนทุกสองถึงสามชั่วโมง เนื่องจากเป็นช่วงหยุดพักตามปกติระหว่างกะการทำงาน ดังนั้นคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาสูงสุดในการสวมใส่หน้ากากจึงเป็นคำถามเชิงวิชาการมากกว่า

ถุงมือทุกชนิดสามารถนำเข้าไปในห้องคลีนรูมได้หรือไม่

ไม่ได้ ถุงมือสำหรับห้องคลีนรูมควรเป็นถุงมือไร้แป้ง, สะอาดเป็นพิเศษ และมีบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมโดยเฉพาะ ถุงมือแบรนด์ BioClean ทั้งหมดเหมาะสมกับการใช้งานในห้องคลีนรูม

แกลเลอรีวิดีโอ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ถุงมือสำหรับห้องคลีนรูมแบรนด์ BioClean™

เรามาพิจารณาความแตกต่างของถุงมือคลีนรูมแต่ละประเภทของแบรนด์ BioClean และดูว่าถุงมือไหนเหมาะกับความต้องการของคุณที่สุด

กลุ่มชุดป้องกัน BioClean-D™

กลุ่มชุดป้องกันแบบใช้แล้วทิ้งที่ใช้ชื่อว่า BioClean-D ประกอบด้วยชุดคลุมป้องกันทั้งตัวแบบปลอดเชื้อและไม่ปลอดเชื้อ, หมวกฮู้ด, ครอบรองเท้า, และครอบปลอกแขน

กลุ่มชุดป้องกันเคมีบำบัดโรคมะเร็ง BIOCLEAN-C™

ผ้ากันเปื้อนและปลอกแขนของ BioClean-C ได้ผ่านการตรวจสอบว่าตรงตามมาตรฐานการป้องกันที่เข้มงวดที่สุด

แว่นนิรภัยแบบใช้ครั้งเดียว BioClean™

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแว่นนิรภัยปลอดเชื้อแบบใช้ครั้งเดียวของแบรนด์ BioClean