เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

Critical Insight

APAC-Laboratory
ตุลาคม 19, 2563

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้ถุงมือในห้องปฏิบัติการในระหว่างการระบาดของ SARS-COV-2

นับตั้งแต่เกิดการระบาดของ COVID-19 ห้องปฏิบัติการต่างๆได้รับการร้องขอให้ทดสอบตัวอย่างการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นมากกว่าที่เคย ข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับการเลือกถุงมือในห้องปฏิบัติการสามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มของข้อกำหนดซึ่งสะท้อนถึงวิธีต่างๆที่ถุงมือสามารถส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ i) ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย ii) การประยุกต์ใช้สำหรับงานเฉพาะและ iii) ข้อกำหนดเฉพาะของผู้ใช้ปลายทาง.

เมษายน 23, 2563

การป้องกันการบาดเฉือนในสภาพแวดล้อมแบบปลอดเชื้อ

โดยทั่วไป เครื่องแต่งกายสำหรับห้องปลอดเชื้อและสภาพแวดล้อมแบบปลอดเชื้อได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการปนเปื้อนอนุภาคของสภาพแวดล้อมภายนอกให้เหลือน้อยที่สุดเท่านั้น ดังนั้น

มกราคม 06, 2563

ถุงมือสำหรับห้องปลอดเชื้อ เหตุใดความยาวจึงมีความสำคัญ

ถุงมือสำหรับห้องปลอดเชื้อได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากการปนเปื้อน หรือปกป้องผู้สวมใส่จากการได้รับสัมผัสกับสารเคมี

ธันวาคม 31, 2562

อันตรายในห้องปฏิบัติการงานวิจัย การสัมผัสสารเคมี

การทำงานในห้องปฏิบัติการมักต้องจัดการสารเคมีมากมาย ทั้งกรด เบส สารเคมีอนินทรีย์และอินทรีย์ ไปจนถึงสารละลายที่ละลายในหมูฟังก์ชันที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละชนิดต่างมีอันตรายต่อสุขภาพแตกต่างกันไปเมื่อสัมผัส

Archive

สมัครรับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ