เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

Critical Insight

เมษายน 23, 2563

การป้องกันการบาดเฉือนในสภาพแวดล้อมแบบปลอดเชื้อ

โดยทั่วไป เครื่องแต่งกายสำหรับห้องปลอดเชื้อและสภาพแวดล้อมแบบปลอดเชื้อได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการปนเปื้อนอนุภาคของสภาพแวดล้อมภายนอกให้เหลือน้อยที่สุดเท่านั้น ดังนั้น

มกราคม 06, 2563

ถุงมือสำหรับห้องปลอดเชื้อ เหตุใดความยาวจึงมีความสำคัญ

ถุงมือสำหรับห้องปลอดเชื้อได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากการปนเปื้อน หรือปกป้องผู้สวมใส่จากการได้รับสัมผัสกับสารเคมี

ธันวาคม 31, 2562

อันตรายในห้องปฏิบัติการงานวิจัย การสัมผัสสารเคมี

การทำงานในห้องปฏิบัติการมักต้องจัดการสารเคมีมากมาย ทั้งกรด เบส สารเคมีอนินทรีย์และอินทรีย์ ไปจนถึงสารละลายที่ละลายในหมูฟังก์ชันที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละชนิดต่างมีอันตรายต่อสุขภาพแตกต่างกันไปเมื่อสัมผัส

ธันวาคม 02, 2562 life sciences

ความสำคัญของกระบวนการผลิตถุงมือสำหรับห้องปลอดเชื้อ

การผลิตถุงมือสำหรับห้องปลอดเชื้อ BioClean ไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายหรือรวดเร็ว กระบวนการนี้มีหลายขั้นตอนเพื่อทำให้แน่ใจว่าถุงมือที่ส่งมอบถึงประตูบ้านคุณเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดและเป็นไปตามระดับห้องปลอดเชื้อ

Archive

สมัครรับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ