เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en
Leigh Duffy
Leigh Duffy พฤศจิกายน 07, 2561

การสวมถุงมือสองชั้นในห้องผ่าตัด

ระหว่างทำหัตถการผ่าตัด จะต้องสวมใส่ถุงมือผ่าตัดเป็นชั้นป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคทั้งสำหรับทีมผ่าตัดและผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ระหว่างการผ่าตัดอาจเกิดรูบนถุงมือได้ และเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่เชื้อโรคและอาจการติดเชื้อ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า อัตราการเกิดรูในการสวมถุงมือสองชั้นต่ำกว่าการสวมถุงมือชั้นเดียวอย่างมีนัยสำคัญ

ห้องผ่าตัดมีสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเพิ่มโอกาสที่ถุงมือจะชำรุดได้ ในวิดีโอนี้ ศัลยแพทย์ซึ่งทำการผ่าตัดผู้ป่วยจากอุบัติเหตุท่านหนึ่งและนักระบาดวิทยาอีกสองท่านจะมาพูดคุยถึงความเสี่ยงในห้องผ่าตัด ซึ่งสัมพันธ์กับการที่ถุงมือจะชำรุดเพิ่มขึ้น และแนะนำหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงของคุณ