เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en
Leigh Duffy
Leigh Duffy ตุลาคม 31, 2561

สวมครั้งเดียว เสร็จสิ้น

การบาดเจ็บบนผิวหนังของบุคลากรทางการแพทย์สัมพันธ์กับการถ่ายโอนเชื้อโรคที่ติดต่อทางกระแสเลือด (เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และไวรัสเอชไอวี) อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นสมาชิกของทีมผ่าตัดจะต้องสังเกตเห็นรูบนถุงมือก่อนที่ผิวหนังจะสัมผัสกับเชื้อโรค เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อ

เลือดและของเหลวจากร่างกายทุกชนิดอาจเป็นอันตรายได้

คุณปฏิบัติตามระเบียบได้ดีเพียงใด อินโฟกราฟิกนี้ให้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับการสวมถุงมือสองชั้นโดยใช้รูปภาพและแผนภาพมาแสดงข้อมูลและข้อมูลความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความจำเป็นในการสวมถุงมือซ้อนสองชั้น อินโฟกราฟิกนี้สามารถดาวน์โหลด พิมพ์ และติดประกาศในสถานที่ของคุณได้