เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

Jennifer Barber
Jennifer Barber ตุลาคม 31, 2561

ผ้าปูเตียง

การติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับบริการดูแลสุขภาพ (HAI) ส่งผลให้อัตราความเจ็บป่วย อัตราการเสียชีวิต และต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น CDC รายงานว่าผู้ป่วย 1 คนจาก 20 คนติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับบริการดูแลสุขภาพในแต่ละวัน และภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 30 พันล้านดอลลาร์ ผลการศึกษาวิจัยล่าสุดพบว่าการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด (SSI) เป็นการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับบริการดูแลสุขภาพที่พบได้บ่อยที่สุด โดยมีสัดส่วน 31% ของการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับบริการดูแลสุขภาพทั้งหมดในกลุ่มผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลทั่วโลก การรักษา SSI แต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 10,000-25,000 ดอลลาร์สหรัฐ เชื้อจุลชีพที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับบริการดูแลสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ สายที่รุกล้ำร่างกาย อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ม่านกั้นของโรงพยาบาลที่ปนเปื้อน ช่องอากาศ และผู้ป่วยที่สัมผัสกับพื้นผิว เช่น เตียงผ่าตัดและเตียงตรวจโรค นอกจากนี้ เชื้อจุลชีพเหล่านี้ยังอยู่รอดได้บนพื้นผิวของโรงพยาบาลเป็นเวลานานพอสมควร และสามารถติดไปยังผู้ป่วยอื่น ๆ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ได้ เราต้องใช้ความพยายามทุกอย่างเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย การวิจัยเมื่อไม่นานมานี้มีการทดสอบการแพร่เชื้อของแบคทีเรียจากพื้นผิวที่ปนเปื้อนไปยังตัวแทนผู้ป่วยโดยการใช้ผ้าปูเตียงแบบต่าง ๆ อ่านรายงานการทดสอบฉบับเต็มเกี่ยวกับการแพร่เชื้อของแบคทีเรีย