เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • South Africa en
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en

การดูแลสุขภาพทั่วไป

คำตอบสำหรับสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิและสถานพยาบาลเพื่อการดูแลรักษาระยะยาว

งานดูแลสุขภาพทั่วไปต้องใช้ความเข้าใจขั้นสูงเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน Ansell มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมมากมายที่จะช่วยสนับสนุนการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีสุขภาพดีอีกครั้ง เราขอเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ถุงมือตรวจโรค ถุงมือผ่าตัด และการดูแลด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะในคลินิกแพทย์ สถานพยาบาลเพื่อการดูแลรักษาระยะยาว หรือสถานพยาบาลประเภทอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

ข้อพิสูจน์ทางคลินิก