เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

บริการ InTouch

บล็อกรายเดือน

ตุลาคม 30, 2561

ความเสี่ยงจากยาเฟนตานิลทำให้ต้องเพิ่มการปกป้องมือในสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ

ยาเฟนตานิลเป็นอันตรายต่อทุกคนที่สัมผัส คุณเตรียมพร้อมอย่างเพียงพอแล้วหรือยัง
เรียนรู้เพิ่มเติม