เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en

บริการ InTouch

บล็อกรายเดือน

ตุลาคม 30, 2561

ความเสี่ยงจากยาเฟนตานิลทำให้ต้องเพิ่มการปกป้องมือในสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ

ยาเฟนตานิลเป็นอันตรายต่อทุกคนที่สัมผัส คุณเตรียมพร้อมอย่างเพียงพอแล้วหรือยัง
เรียนรู้เพิ่มเติม