เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

วิดีโอ โปสเตอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ภูมิแพ้ - โรคผื่นแพ้สัมผัสจากสารเคมีและยางธรรมชาติ 

การแพ้สารเคมีในถุงมือกระทบต่อชีวิตการทำงาน

อาการแพ้สารเคมีในถุงมือ ความจริงที่น่าลำบากใจ

อาการตอบสนองประเภทที่ 1 - อาการแพ้ถุงมือยางธรรมชาติ

SMART Pack รุ่นใหม่

MICRO-TOUCH® DENTA-GLOVE™ - ความสบายสูงสุดที่รับกับสรีระ

การสวมถุงมือสองชั้น

เหตุผลดี ๆ ในการสวมถุงมือสองคู่

การสวมถุงมือสองชั้น หลักปฏิบัติมาตรฐานในการผ่าตัด

การป้องกันเชื้อก่อโรคด้วยการสวมถุงมือสองชั้น

การยศาสตร์ในงานดูแลสุขภาพ

ศัลยกรรมไฟฟ้าและถุงมือผ่าตัด 

GAMMEX® PI Ergo-Fit™ Surgical Gloves

ศัลยกรรมไฟฟ้า

ถุงมือสำหรับศัลยกรรมไฟฟ้า ช่วยลดความเสี่ยง

Hazards of Glove Powder

อันตรายที่เกี่ยวข้องกับแป้งในถุงมือ

การป้องกันการติดเชื้อ ความปลอดภัย และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

โครงการริเริ่มการเลิกใช้ยางธรรมชาติของโรงพยาบาลกลางวาล็องเซียนส์ ประเทศฝรั่งเศส

โครงการริเริ่มการเลิกใช้ยางธรรมชาติของคลินิกกุมารเวชแอสคลีเพียส ประเทศเยอรมนี

ความปลอดภัยระหว่างการผ่าตัด

โครงการริเริ่มการเลิกใช้ยางธรรมชาติของโรงพยาบาลกลางดันเคิร์ก ประเทศฝรั่งเศส