เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en

การสัมมนาทางเว็บแบบออนดีมานด์

ไลบรารี

อาการแพ้ยางธรรมชาติจากการทำงาน

เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างอาการแพ้ประเภทที่ 1, ประเภทที่ 4 และโรคผื่นแพ้ผิวหนัง, ระบุอุบัติการณ์ สาเหตุ และอาการของการแพ้ยางธรรมชาติ, รู้จักหลักการวินิจฉัยอาการแพ้ประเภทที่ 1, ระบุกลยุทธ์และคำแนะนำในปัจจุบันเพื่อลดอาการแพ้ยางธรรมชาติ
รับชมทันที (57 นาที)

คุณทราบหลักปฏิบัติเกี่ยวกับถุงมือผ่าตัดในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

ศึกษาการคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของถุงมือและผลกระทบเกี่ยวกับอุบัติการณ์ SSI, ความเสี่ยง และการป้องกัน รู้จักความสำคัญของการปรับเปลี่ยนการใช้ถุงมือของแต่ละคนให้สอดคล้องกับคำสั่งที่สำคัญในการปฏิบัติงาน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และคำแนะนำที่อ้างอิงข้อพิสูจน์ล่าสุด
รับชมทันที (67 นาที)

โรคผิวหนังจากการทำงานในคลินิกสัตวแพทย์

ตรวจสอบความเสี่ยงและอุบัติการณ์ของโรคผิวหนังจากหลักปฏิบัติในคลินิกสัตวแพทย์จากเอกสารข้อมูลในปัจจุบัน  รู้จักผลกระทบ การป้องกัน และวิธีการรักษาโรคผื่นผิวหนังสัมผัสและอาการระคายเคือง โรคผื่นแพ้สัมผัส โรคลมพิษจากการสัมผัส และอาการแพ้ยางธรรมชาติ
รับชมทันที (56 นาที)

รักษาประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรม - สำหรับออสเตรเลีย

ตรวจสอบมาตรฐาน แนวทาง และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในปัจจุบันเกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้อในงานทันตกรรม เรียนรู้วิธีระบุและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้อที่พบได้บ่อย ตรวจสอบสุขอนามัยมือและขั้นตอนสำหรับการใช้ถุงมือ และเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุถุงมือชนิดต่าง ๆ
รับชมทันที (62 นาที)

รักษาประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรม – สำหรับประเทศนิวซีแลนด์

นำเสนอมาตรฐาน แนวทาง และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในปัจจุบันเกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้อในงานทันตกรรม เรียนรู้วิธีระบุและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้อที่พบได้บ่อย ตรวจสอบสุขอนามัยมือและขั้นตอนสำหรับการใช้ถุงมือ และเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุถุงมือชนิดต่าง ๆ
รับชมทันที (61 นาที)

สุขภาพมือที่ดีและการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยมือสามารถทำไปด้วยกันได้หรือไม่

รู้จักความสัมพันธ์ของสุขอนามัยมือ พื้นผิวสภาพแวดล้อม และการใช้ถุงมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI) คำแนะนำหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด การปกป้องสุขภาพผิวหนัง และวิธีแก้ไขอาการระคายเคืองผิวหนัง
รับชมทันที (50 นาที)

 

Placeholder