เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

AnsellGUARDIAN®

การประเมินความปลอดภัยที่ปรับให้ตรงตามความต้องการช่วยทำให้การบาดเจ็บลดลง ลดต้นทุนที่จะต้องจัดหาการปกป้อง เพิ่มการปฏิบัติตามข้อกำหนด และลดความซับซ้อนของ PPE

เรียนรู้เพิ่มเติม

กระบวนการทางอุตสาหกรรม

โรงงานอัด

การใช้งาน

 • การยึดชิ้นส่วนโครงการและตัวถัง การตรวจสอบ การป้อนแท่นอัดและการถอดอะไหล่ออกจากแท่นอัด

ความต้องการของผู้ใช้

 • การทนทานต่อการขีดข่วนสูง การป้องกันการบาดปานกลางถึงสูง การจับยึดพื้นผิวแห้งและพื้นผิวมัน

อู่ซ่อมรถ

การใช้งาน

 • การยึดชิ้นส่วนโครงสร้างและตัวถัง การประกอบชิ้นส่วนขนาดใหญ่ร่วมกับการเชื่อม การตอกหมุด

ความต้องการของผู้ใช้

 • การป้องกันการบาดปานกลางถึงสูง การจับยึดพื้นผิวแห้งและพื้นผิวมัน ความคล่องแคล่วปานกลางถึงสูง

อู่ทำสี

การใช้งาน

 • การตรวจสอบ ทำเครื่องหมาย และเติมพื้นผิวตัวถัง การทาน้ำยาผนึกที่ตัวถัง เครื่องมือหรือหุ่นยนต์สำหรับพ่นสีหรือทำความสะอาดตัวถัง

ความต้องการของผู้ใช้

 • ถุงมือที่ใช้ในงานพ่นสี การสัมผัสพื้นผิวเพื่อหารอยขีดข่วน การทนต่อสารเคมี (การพ่นสี, การทำความสะอาด)

การประกอบขั้นสุดท้าย

การใช้งาน

 • การยึดชิ้นส่วนโครงสร้าง การปรับระบบและขันสกรูโดยใช้ประแจ การยึด การล็อกชิ้นส่วนและสายโยง

ความต้องการของผู้ใช้

 • การทนทานต่อการขีดข่วนสูง การป้องกันการบาดต่ำถึงปานกลาง การจับยึดพื้นผิวแห้งและพื้นผิวมัน

โลจิสติกส์

การใช้งาน

 • การลำเลียงชิ้นส่วนหรือกล่องแข็งขึ้นและลง การตัด กระดาษลัง การหยิบจับชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม การขับรถ

ความต้องการของผู้ใช้

 • การจับยึดพื้นผิวแห้ง เปียกหรือมัน ความคล่องแคล่วสูง

การบำรุงรักษา

การใช้งาน

 • การยึดและการรื้อถอน การเปลี่ยนเครื่องมือและแม่พิมพ์ การเชื่อม

ความต้องการของผู้ใช้

 • เครื่องกล, สารเคมี และความร้อน ความคล่องแคล่วและการรับสัมผัสสูง การทนทานต่อการขีดข่วนสูง

เข้าร่วมการสนทนา