เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

แหล่งข้อมูลเรื่องความปลอดภัย

<br/>General Public Videos

การลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโดยการล้างมือให้สะอาด

การถอดถุงมือชนิดใช้งานครั้งเดียว


สำหรับผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรม

<br/>Industrial Videos

การถอดถุงมือชนิดใช้งานครั้งเดียว

ชุดประเภท 5/6: การใส่และการถอด

ชุดประเภท 3/4: การใส่และการถอด

เคล็ดลับ 10 ประการเพื่อความปลอดภัยของมือในสภาพแวดล้อมงานอุตสาหกรรม


สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ

<br/>Healthcare Videos

การถอดถุงมือชนิดใช้งานครั้งเดียว

ขั้นตอนการจัดท่าคว่ำให้ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ


สำหรับผู้จัดการและนักเทคนิคห้องปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์

<br/>Life Sciences Videos

การลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโดยการล้างมือ

การถอดถุงมือชนิดใช้งานครั้งเดียว