เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en

เทคโนโลยีต่อต้านเชื้อจุลชีพ AMT™

AMT ทำให้เราสามารถเคลือบสารคลอร์เฮกซิดีนกลูโคเนต (CHG) ด้านในของถุงมือได้ เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนมือ และป้องกันไม่ให้แบคทีเรียและไวรัสย้ายถิ่นในกรณีที่ถุงมือมีรอยขาด