เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en

เทคโนโลยีจัดการความชื้น AQUADRI™

AQUADRI ใช้วัสดุคอมโพสิตที่มีคุณสมบัติดูดซับเหงื่อเข้าสู่รูพรุนเล็กๆ และกระจายความร้อน เพื่อให้รู้สึกแห้ง เย็น และสบายมากขึ้น

 

Aquadri

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง