เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • South Africa en
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en

เทคโนโลยีชั้นป้องกันรูเข็ม A.R.T.™

เทคโนโลยี A.R.T คือกระบวนการที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะที่นำมารวมเข้ากับสายการผลิต ช่วยเพิ่มระดับความทนทานของถุงมือโดยลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดรูบนถุงมือตามมา

ART

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง