เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en

เทคโนโลยีการออกแบบที่รับกับสรีระ ERGOFORM™

ERGOFORM คือเทคโนโลยีที่ทำให้ Ansell สามารถออกแบบโซลูชันเพื่อความปลอดภัยที่ช่วยดูแลสุขภาพของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกเมื่อต้องเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ในระหว่างการทำงานได้ จึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากรได้เป็นอย่างดี

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง