เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en

เทคโนโลยีป้องกันการขีดข่วน FORTIX™

เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพของชั้นผิวเคลือบ โดยผสานสูตรโพลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นเข้ากับผิวเคลือบทั้งหมดบนถุงมือ และ/หรือบริเวณที่มีแนวโน้มสึกหรอสูง เพื่อยืดอายุการใช้งานของถุงมือ พร้อมทั้งเพิ่มความสบายของบุคลากร

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง