เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • South Africa en
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en

เทคโนโลยีชั้นป้องกันสารเคมี MICROCHEM™

เทคโนโลยีชั้นป้องกันสารเคมี MICROCHEM ผสมผสานโพลิเมอร์เข้ากับโครงสร้างหลายชั้นที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะในบริเวณต่าง ๆ ของถุงมือตามลักษณะการทำงาน จึงให้การปกป้องแก่ผู้สวมใส่ได้ดีกว่า แม้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับสารเคมี ชีวสาร รังสี และนิวเคลียร์