เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • South Africa en
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en

เทคโนโลยี PI เป็นมิตรต่อผิวหนัง PI-KARE™ 

เทคโนโลยี PI-KARE ช่วยให้ไม่ต้องใช้สารเร่งปฏิกิริยาเคมีมาตรฐานในถุงมือโพลิไอโซพรีน (PI) ซึ่งทราบกันดีว่าเป็นสาเหตุของอาการแพ้และภูมิไวต่อสารเคมีประเภทที่ 4 และทำให้ถุงมือปลอดภัยมากขึ้น