เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en

เทคโนโลยีป้องกันของเหลว RIPEL™

เทคโนโลยี RIPEL คือชั้นพื้นผิวไล่ความชื้นที่ป้องกันไม่ให้น้ำมัน สารหล่อลื่น สารเคมี หรือของเหลวอื่น ๆ สัมผัสกับผิวหนังของผู้สวมใส่แม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง