ÜLKENİZİ / BÖLGENİZİ SEÇİNİZ

İlk Müdahaleciler

İlk Müdahale Acil Durum Çağrılarıyla İlgili Güvenlik Hususları

İlk Müdahaleciler, acil olay mahalline ilk ulaşanlardır ve zorlu ve tehlikeli durumlarla karşılaşabilirler. Bunlar genellikle Yangın ve Kurtarma Hizmetleri, Acil tıp hizmetleri (EMS) ve Kolluk Kuvvetlerinde çalışan profesyonelleri içerir.

ABD'deki itfaiyeci yaralanmalarının ekonomik maliyetlerinin yıllık 1,6 milyar dolar ile 5,9 milyar dolar arasında değiştiği tahmin edilmektedir(1), bu da üretkenlik kaybını ve yaşam kalitesinin düşmesini önlemek için risk azaltma çabalarının uygulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. İlk Müdahaleciler, her çağrıya müdahale etmeye hazırlanmak amacıyla kendilerini güvende hissetmek için mümkün olan en iyi korumayı talep ve hak etmektedir.

Ücretsiz bir AnsellGUARDIAN® değerlendirmesi ile tehlikeleri belirleyin ve işyeri yaralanmalarını azaltın.

BİR TEMSİLCİ İLE İLETİŞİME GEÇİN>

ENDÜSTRİ TEHLİKELERİ

İlk Müdahale Görevlilerinin karşı karşıya kaldığı risk ve tehditler çok çeşitlidir ve yaralanmaları önlemek için uygun risk değerlendirmeleri, temel güvenlik protokolleri, eğitim programları ve doğru kişisel koruyucu ekipmanların (KKD) kullanımını gerektirir. 2018 yılında yapılan bir NFPA (Ulusal Yangından Korunma Derneği) çalışmasında; itfaiyecilerin asbest, kimyasallar ve kronik hastalık riski taşıyan dumanlar gibi tehlikeli maddelere 47.000 kezden fazla maruz kaldıkları tespit edilmiştir(2). Bir tutuklunun kıyafetlerinin aranması, bir suç mahallinin incelenmesi veya bir araba kazasına müdahale edilmesi gibi ilk müdahale ekibinin görevleriyle ilgili kesilme, delinme veya hatta (iğneler, jiletler veya kırık camlar gibi) keskin nesnelerle cilt zedelenmesi gibi riskler de ortaya çıkabilir. Kesilme yaralanması, hastane öncesi acil tıbbi bakım sağlarken özellikle Acil Tıp Hizmetleri (EMS) için yaygın olan kan yoluyla bulaşan patojen enfeksiyonu riskini artırır. Tüm İlk Müdahale Ekipleri için potansiyel olarak ölümcül bir senaryo, kimyasal savaş ajanlarının dahil olduğu tehlikeli olaylardır.

Ansell Çözümleri

Gaz, sıvı veya katı haldeki kimyasallar, biçim ve konsantrasyon bakımından farklılık gösterir. Kimyasal bir kazada; sızıntı (karada veya suda), yangın ve hatta patlama gibi farklı acil durumlar meydana gelebilir ve hem insanları hem de çevreyi tehlikeli risklere maruz bırakabilir. İlk Müdahaleciler, en kötüsüne hazırlanmak için uygun el ve vücut koruması kullanmalıdır. Ek olarak, kimyasal kontaminasyondan sonra etkili ve güvenli dekontaminasyon için uygun rutinler ve ekipman mevcut olmalıdır. Ansell'in sektöre liderlik eden kimyasallardan koruma portföyü; asitlere, organik ve inorganik kimyasallara ve biyolojik ajanlara karşı çeşitli direnç seviyelerine sahip çözümler içermektedir.

Bir HAZMAT (tehlikeli maddeler) olayı durumunda, İlk Müdahale Ekipleri, kimyasal savaş ajanları (KSA) ve biyolojik tehlikeler dahil olmak üzere çeşitli kimyasallarla karşı karşıya kalabilir. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer ajanlardan kaynaklanan tehditleri tanımlamak için kullanılan yaygın bir terim KBRN'dir. Buna Zehirli Endüstriyel Kimyasallar (ZEK'ler) de dahildir. KSA, cilt teması (Hardal gazı) veya cilt/teneffüs etme (VX) gibi farklı şekillerde kontamine eder. Biyolojik savaş ajanlarına örnek olarak Çiçek hastalığı (virüsü) ve Şarbon (bakterisi) verilebilir. Bu tür tehlikeler, doğru KKD seçimine sahip iyi eğitimli ve hazırlıklı HAZMAT ekipleri gerektirir.

Kurtarma acil durumları sırasında, genellikle ellerin kolayca ezilme ve sıkışma riskine maruz kalabileceği yüksek riskli ortamlarda çalışma yapılır. Maksimum dayanıklılık, el becerisi ve rahatlık korunurken; eklemlerin, parmakların ve başparmakların etkin şekilde korunması sağlanmalıdır. Eldivenler üstün konfor ve koruma sağladığında, kritik işlemler sırasında çıkarılmaz ve giyilmeye devam edilir ve bu da yaralanma riskinin azalmasını sağlar. Ansell‘in Termoplastik Kauçukla (TPR) tasarlanan Ringers® Impact Protection System'i üstün konfor ve el becerisi sağlarken çalışanları çarpma riskine karşı korur.

İlk Müdahale Görevlileri; jiletler, keskin çelik kenarlar veya kırık cam dahil olmak üzere kesici-delici nesnelerle kesilmelere maruz kalırlar. Bunlar, bir uyuşturucu kurbanına tıbbi bakım sağlarken, bir tutuklunun kıyafetlerini ararken, bir suç mahallini araştırırken veya bir araba kazasına müdahale ederken kolaylıkla ortaya çıkabilir. Kesilme ve bulaşıcı hastalık riskini azaltma konusunda KKD önemli bir rol oynar ve doğru eldiven ve kolluklar bir arada kullanıldığında elin ve kolun tam olarak korunması sağlanabilir.

Ansell'in kesilmeye dayanıklı eldivenleri; gelişmiş el becerisi, kavrama ve rahatlık ile olağanüstü kesilme koruması sağlamak için inovatif teknolojilerle üretilmektedir. INTERCEPT™ Technology, diğer markalı ipliklere kıyasla daha hafif ve daha rahat bir alternatif sağlayan tescilli, kesilmeye dayanıklı bir ipliktir. ANSELL GRIP™ Technology yağlı veya ıslak aletleri veya malzemeleri kavramak için gereken kuvveti asgariye indirerek güvenliği ve üretkenliği artıran bir kaplama işlemidir.

İtfaiye araçlarının, ambulansların veya diğer acil durum araçlarının planlı olarak alet ve ekipman kullanılarak denetlenmesi ve bakımı, elleri aşınma ve çizilme riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Ayrıca, çalışmayan ekipmanların onarımı gibi kuru/yağlı ortamlarda tekrarlanan mekanik uygulamalar, güvenli kavrama ve rahatlık gerektirebilir. Bir itfaiye istasyonundaki düşük riskli genel bakım çalışmaları için bile korumadan ödün vermeksizin yüksek konfor ve uyum sağlanabilir.

İlk müdahale ekipleri, kolluk kuvvetleri ve diğer ilgili profesyoneller; bir uyuşturucu mağdurunu tedavi ederken, soruşturmalar yürütürken veya taktik operasyonlara katılırken kazara uyuşturucuya maruz kalma riskiyle karşı karşıyadır. Maruz kalma; soluma, yutma, mukozal, cilt tarafından emilme veya iğne batması yoluyla olabilir. Yasadışı veya yasal ilaç ve uyuşturucular, şekil ve etki bakımından farklılık gösterir ve önemli ölçüde zarar verebilir. İlk müdahale ekipleri, uygun şekilde korunmadıklarında ciddi yaralanma riskiyle karşı karşıya kalırlar.

İlk Müdahaleciler çok yüksek fiziksel ve duygusal baskılara maruz kalmaktadır. Uzun süreler boyunca çalışılırken, tekrarlamayı gerektiren aktiviteler veya pistonlu aletlerin rahatsız edici kavramayla kullanımı nedeniyle kas-iskelet sistemi yaralanmaları için risk faktörleri ortaya çıkabilir. Yüksek sıcaklıklarda, kapalı alanlarda veya görüşün düşük olduğu yerlerde çalışabilirler. Ansell, konfordan ödün vermeksizin daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için ergonomik KKD çözümleri sunmaktadır. Ansell'e ait tescilli ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology ile tasarlanan eldivenlerin, uzun süreli tekrarlayan el hareketlerinden kaynaklanan rahatsızlığı etkili bir şekilde asgari düzeye indirdiği ve çalışanların daha uzun süre güvenle ve rahat bir şekilde çalışmasını sağladığı kanıtlanmıştır.

Tehlikeli veya pandemik olaylara hazırlıklı olmanın önemi hiçbir zaman şimdiki kadar ön planda olmamıştı. İlk Müdahale Görevlilerinin güvenliği ve viral enfeksiyonların yayılmasının önlenmesi konusunda artan farkındalık sayesinde, uygun KKD kullanımı her risk değerlendirmesi için yararlıdır ve tehlikeli durumların güvenle ve gönül rahatlığıyla ele alınmasını sağlar.

COVID-19'un bir sonucu olarak, işyerleri hastalığın yayılmasına ve viral enfeksiyonlara karşı koruma ihtiyacını dikkate almalıdır. Ansell, Dünya Sağlık Örgütünün enfeksiyon önleme ve kontrolüne ilişkin kılavuzlarına uygun çok çeşitli çözümler sunmaktadır. Ürün satın almacılar ve kullanıcılar, kararlarını bilinçli bir şekilde verebilmek için, COVID-19'a karşı korunmak amacıyla kendi ortamlarında kullanımları için uygun KKD'lerle ilgili en güncel ve en eksiksiz bilgileri yakından takip etmelidir.


YENI INTERAKTIF 360 DERECE ILK MÜDAHALE DENEYIMI!

Bu interaktif araçta, ilk müdahale ekiplerinin günlük faaliyetleri sırasında karşılaşılan yaygın tehlikeler, Ansell tarafından sağlanan uygun vücut ve el korumasına ilişkin önerilerle birlikte sunulmaktadır.


Araçlar ve Kaynaklar

F3 Technology™ Ringers Gloves Video

F3 Technology™ kullanılarak geliştirilen Ringers ilk müdahale eldiveni serisi, ilk müdahale ekiplerinin bir kriz sırasında güvenli bir şekilde çalışabilmesi için ideal uyum, biçim ve işlev dengesini sunmak üzere tasarlanmıştır. Mukavemetli ve aşınmaya dayanıklı eldivenlerimiz, uzun süre dayanacak şekilde üretilmiştir ve kurtarma acil durumları esnasında müdahale ekiplerinin son savunma hattı olabilir.
ŞİMDİ İZLEYİN

(1) Amerika Birleşik Devletleri'nde İtfaiyeci Yaralanmalarının Ekonomisi, NIST Teknik Notu 2078, NIST (Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü), ABD Ticaret Bakanlığı, (Aralık 2019) https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-b8dbdb94136ba36aad8a6192de01aedf/pdf/GOVPUB-C13-b8dbdb94136ba36aad8a6192de01aedf.pdf (sayfa 25 ve 30)

(2) https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Emergency-responders/osffinjuries.pdf (sayfa 1)