ÜLKENİZİ / BÖLGENİZİ SEÇİNİZ

AnsellGUARDIAN®

Kişiselleştirilmiş güvenlik değerlendirmesi; yaralanmaların azalmasını, koruma maliyetlerinin azalmasını, mevzuata uygunluğun artmasını ve KKD karmaşıklığının azaltılmasını sağlamaktadır.
Ayrıntılı bilgi

Sanayi Prosesleri

SONDAJ

Uygulamalar

 • Sondaj takımlarının bağlanması ve bırakılması
 • Boruların uç uca eklenmesi
 • Kulelerin montajı ve sökülmesi

Kullanıcı ihtiyaçları

 • Darbe koruması
 • Yağdan koruma
 • Ağır aletlerin tutulması

KABLO HİZMETLERİ

Uygulamalar

 • Birleştirme ve koparma araçları
 • Aletlerin kuyu içine itilmesi
 • Patlayıcılarla çalışma

Kullanıcı ihtiyaçları

 • Kesilme direnci
 • Darbe koruması
 • Elastikiyet ve kavrama

SONDAJ KOVANI

Uygulamalar

 • Büyük boruların montajı ve sökülmesi
 • Sondaj takımlarının bağlanması ve bırakılması
 • Boruların indirilmesi ve istiflenmesi

Kullanıcı ihtiyaçları

 • Darbe koruması
 • Aşınma direnci
 • Konfor

BORU SARMALI

Uygulamalar

 • Saha hazırlama/alet tertibatının hazırlanması ve sökülmesi
 • Basınç manifoldu ve boru enjektör kafasının kurulumu
 • Genel pompa işleri

Kullanıcı ihtiyaçları

 • Aşınma direnci
 • Yağdan koruma
 • Konfor

BASINÇLI POMPALAMA

Uygulamalar

 • Şantiyelerin hazırlanması/boruların ve valflerin boşaltılması
 • Demir/zincirlerin tutulması
 • Aletlerin tutulması

Kullanıcı ihtiyaçları

 • Kimyasal direnci
 • Aşınma direnci
 • Elastikiyet ve kavrama

ÜRETİM HİZMETLERİ

Uygulamalar

 • Çevresel temizlik ve ıslah
 • Demirlerin tutulması
 • Vana/boru bakım ve onarımı

Kullanıcı ihtiyaçları

 • Kuru, ıslak ve yağlı kavrama
 • Sıvı bariyeri
 • Yüksek görünürlük

ATÖLYE VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

Uygulamalar

 • Sondaj montajı ve tamamlanması
 • Pütürlü metallerin tutulması
 • Kimyasalların karıştırılması veya yüklenmesi

Kullanıcı ihtiyaçları

 • Kimyasal direnci
 • El becerisi
 • Elastikiyet ve kavrama

ALTYAPI İNŞASI

Uygulamalar

 • Ağır makinaların çalıştırılması
 • Ekipman bakımı
 • Boru taşıma ve montajı

Kullanıcı ihtiyaçları

 • Kuru ve ıslak kavrama
 • Konfor ve el becerisi
 • Kesilme direnci